Sakset/Fra hofta

Noen får vasket håret sitt, men alle vil vaske av seg ansvaret for omsorgssvikt i koronaens tid.  Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB 

Takket være en modig varsler og TV2 har vi de siste dagene fått innblikk i skandaløse forhold i eldreomsorgen i koronaens tid.  Stalsberg bo- og behandlingssenter i Lillestrøm kommune har ikke evnet å gi sine pasienter helt basal omsorg, og selv om kommunens politikere nå forlanger at det ryddes opp, er skaden uopprettelig. – Gi ledelsen sparken, sier Carl I. Hagen, men han blir neppe hørt.

– Ansvarlig sykehjemsbestyrer bør anmeldes for mulige brudd på norske helse- og arbeidsmiljølover! Hvis en privat bedrift bryter en lov, er det ofte daglig leder som tiltales, sier Carl I. Hagen til Document.

Vi mener saken er langt alvorligere enn som så. En tiltale mot én enkelt leder vil ikke endre noe som helst. I en tid der det hyppig snakkes om «systemisk rasisme», avslører denne saken systemsvikt i alle ledd. Dessverre tror vi ikke svikten gjelder bare ett sykehjem. Korona-tiltakene gjelder over hele landet, og siden eldre institusjonsbeboere naturlig nok er blant dem som trenger mest beskyttelse mot smitte, er vi redd koronaen har ført til svikt i flere kommuner.

Saken startet med at TV2 sannsynligvis ble tipset av en ung helsearbeider («Stine»), som etter å ha varslet sykehjemmets ledelse om «skandaløse forhold», plutselig fikk beskjed fra vikarbyrået om at hun ikke fikk fortsette, trass i at sykehjemmet slet med underbemanning.

Synet som møtte henne torsdag morgen da hun kom på jobb, kommer hun aldri til å glemme.

Hun forteller at en eldre kvinne satt oppreist i sengen og sov i sin egen avføring. Hun hadde fortsatt på seg brillene, og gårsdagens middagsmat stod på et brett ved siden av sengen.

– Jeg ble bare stående i sjokk og se på henne. Så begynte jeg å gråte, forteller Stine.

Hun forteller at kvinnen heller ikke hadde dyne over seg og at huden var iskald. Hun hadde også et brudd og skal ha vært i store smerter.

Stine sier at hun forsøkte å kalle på hjelp fra de andre pleierne for å få hjelp til å snu kvinnen, men at ingen kom når hun trengte det heller.

Hun anslår at kvinnen ikke kan ha fått tilsyn siden forrige ettermiddag i 16-tiden.

Dette alene burde være grunn nok til å sette inn Forsvarets sanitet (om de fortsatt har folk i tjeneste) eller beredskapsteam fra Røde Kors. Slik mangel på pleie, slik menneskeforakt, forbinder vi med forhold i land rammet av krig eller korrupsjon, ikke i et land som liker å skryte av at vi har verdens beste helsevesen.

Da søndagen kom og ingenting hadde blitt bedre, så ikke Stine en annen utvei enn å prøve å varsle avdelingslederen om forholdene.

Hun forteller at hun ringte og klagde på at samme termometeret ble brukt på både friske og syke beboere. I tillegg satte hun spørsmål ved hvorfor de ikke klarte å skaffe flere folk.

– Vi kan ikke jobbe sånn her, forteller hun at hun sa.

Mandag forteller Stine at hun våknet til en mail fra vikarbyrået som sa at vaktene hennes den påfølgende uken hadde falt bort.

Da Stine ringte for å få en forklaring, sa avdelingslederen bare at «du er ikke ønsket her», hvoretter hun la på. Kommunalsjefen er bedre til å bortforklare:

 

Kommunalsjef Helene Hallingstorp er stolt over å være sykepleier, men hun har ingen grunn til å være stolt over behandlingen eldre får på Stalsberg bo- og behandlingssenter, eller over bortforklaringene hun gir til mediene. Foto: Facebook

Helene Hallingstorp, som er kommunalsjef for helsehus og institusjon, uttaler seg på vegne av sykehjemmet.

– Det er kjempeleit at vikaren har denne erfaringen, og jeg skjønner at man kan få sjokk. Samtidig tror jeg nok at hun hadde litt høye forventninger til hva vi kan få til under en sånn situasjon. Det ble veldig hektisk og kaotisk, og det er vanskelig å unngå, sier Hallingstorp.

Hun forteller at to tredjedeler av de fast ansatte plutselig måtte ut i karantene da smitten ble oppdaget, og at det var krevende for sykehjemmet å hente inn nok kompetanse og vikarer. Hun mener det er vanskelig for de ansatte å gi beboerne samme pleiestandard under en krise som i en normalsituasjon.

– Det var unntakstilstand, og da er vi nødt til å velge hva vi skal prioritere, slik at vi kan sikre det helt nødvendige. Det er årsaken til at beboerne ikke har blitt dusjet like ofte eller at de ansatte ikke har tid til å være like mye hos beboerne. Personalet har en vanskelig oppgave nå og gjør en kjempejobb i denne situasjonen, sier kommunalsjefen. (TV2)

Sent mandag kveld fulgte TV2 opp saken:

Krever svar om «uverdige forhold» på sykehjem etter TV 2-avsløring

To ansatte ved Stalsberg bo- og behandlingssenter i Lillestrøm varslet om forferdelige forhold for beboerne ved sykehjemmet. Nå ber både ordfører Jørgen Vik (Ap) og gruppeleder i Høyre, Kjartan Berland, om en forklaring fra kommunen.

«Krever svar». Hvor mange ganger har vi ikke hørt politikere komme med denne klisjeen? I dette tilfellet sier politikerne fra styringspartiene at de vil vente til formannsskapsmøtet på onsdag kveld, der selveste kommunedirektøren skal holde en orientering.

«En orientering». Hallo!

Langt viktigere enn å vente på en redegjørelse fra en byråkrat som kun gjør jobben han/hun er satt til, nemlig å begrense bruken av kommunens driftsmidler så mye han eller hun bare klarer, må det være å sørge for at de 40–60 beboerne på Stalsberg bo- og behandlingssenter  får nødvendig pleie. Lider politikerne i romeriksbyen av mangel på bakkekontakt, eller av ansvarsfraskrivelse?

Svikt i alle ledd

Etter vår mening avslører denne saken svikt i absolutt alle ledd:

  • Pårørende: Én sak er at eldre stadig oftere skyves til side i vårt moderne samfunn. «Vi har så dårlig tid», heter det når eldre «glemmes og gjemmes» av sine pårørende. Et annet forhold er at korona-tiltakene innen eldreomsorgen er ekstremt rigide, slik at besøk blir nesten umulig.
  • Ansatte: De ansatte gjør helt sikkert en kjempejobb ut fra de midlene de har, og med tids- og koronakrav fra ledelsen på toppen av behovet for en fast og sikker inntekt, er det nesten forståelig at de har holdt tett. – Bli ikke varsler, snakk heller med pressen, sa Kent Andersen på Dagsorden mandag.
  • Institusjonsledelsen er selvsagt også under press, men de er tross alt betalt for å være ledere. Da har de også en plikt til å varsle oppover i næringskjeden. I denne saken vet vi ikke annet enn at deres eventuelle rapportering oppover ikke har virket.
  • Kommunal ledelse: Her er det ansvarsfraskrivelsen skyter virkelig fart. Selv om etatsjefer og førstekonsulenter sikkert har hatt travle dager med å gå i digitale møter for å diskutere bruken av ekstraordinære tiltak på grunn av koronatiltakene, så er det få som har så god virkelighetsbeskyttelse som kommunale toppbyråkrater. Derfor er det de som bærer det tyngste ansvaret for hva som utspiller seg på Stalsberg bo- og behandlingssenter.
  • Politikerne: Kommunepolitikere er som politikere flest fullstendig prisgitt byråkratenes råd, innstillinger og ikke minst detaljkunnskap. Det er ikke alltid like lett å se de store linjene når en blir nødt til å lese hundrevis av sider med byråkratispråk på sin kommunale iPad før hvert eneste møte. Det er lett å gå seg vill i byråkratenes irrganger, uansett hvor velmenende og dyktig man måtte være.

Onsdagens formannsskapsmøte i Lillestrøm vil derfor ikke løse problemet.

Muligens vil brukerne på Stalsberg igjen kunne få stelt både sår og hår, og muligens vil de ansatte få avlastning, og kanskje vil Stine igjen få lov til å hjelpe, men før flere av oss stopper opp og sier ifra om at ansvarsfraskrivelsen har gått for langt i dette landet, så vil slikt skje igjen og igjen.

 

Ikke vær likegyldig. Støtt oss ved å like, dele eller bidra økonomisk. Samfunnet gisper etter luft, og vi er allerede et pustehull for mange. Bli med!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: