Jeg har i mine tidligere kommentarer bevisst, og i all hovedsak, valgt å gå kun politikeren og foreningsmannen Yousuf Gilani nærmere etter i sømmene, men i dag gjør jeg et unntak. Selv om Yousuf Gilani, ifølge Drammen kommunes egne tall, i dag mottar anslagsvis en halv million kroner i året for å være ordførerens stedfortreder, og ellers stille i ulike politiske møter, har han en sivil jobb ved NAV-kontoret i Asker.

På oppdrag fra IMDi utarbeidet Oslo kommune og Islamsk råd i 2009 et kurs- og informasjonshefte om «Arbeid og islam». Tiltaket har til hensikt å få flere innvandrere i arbeid eller utdanning. Det er flott. Kurs om «Arbeid og islam» er avholdt mange steder, blant annet i Asker og retter seg særlig mot innvandrerkvinner. Målet er bl.a. å opplyse hva koranen sier om det å arbeide, som alternativ til å motta sosialhjelp. Dette høres vel og bra ut, og kurskonseptet er utarbeidet av avdelingsleder ved NAV Asker, Yousuf Gilani og har vært avholdt en rekke ganger i Asker.

Men hva skjer på disse kursene? Hva er det innvandrerkvinnene lærer? I blogginnlegget «Er nordmenn vantro» av den utmerkede spaltisten Walid Al-Kubaisi tegnes et skremmende bilde av hva som skjedde på et av møtene i desember i fjor. Gilani hadde regien og var ansvarlig for kveldens program.

Konferansieren hadde pakistansk bakgrunn og ga en god presentasjon av imamen i Asker, en kunnskapsrik mann med åpent sinn og positiv innstilling. Imamen begynte å snakke. Da han åpnet munnen, var det første han gjorde å ta pennen og skrive på lerretet mens han snakket til kvinneforsamlingen: Vi må huske at vi har flyttet fra islams hus, til vantro-hus.

Velkommen til Norge; vantro-huset! Dette var så drøyt at en kvinnelig ansatt i Asker kommune reiste seg mot imamen og gav ham en oppstrammer ifølge Walid, som mener det er svært alvorlig at en imam som inviteres til denne type seminar legger for dagen en så nedverdigende holdning til de som har bygget landet kursdeltakerne har flyttet til. Islams hus er full av regler, råd og fatwaer om hvordan man oppfører seg i de vantros hus, og Walid, som bla er styreleder i Ex-Muslims of Norway skriver;

Det klassiske verdensbildet delte verden i islams hus, der muslimene er den styrende majoriteten, og de vantros hus som er land der muslimene ikke har makten og er en minoritet. Ordet «Vantro,» har en annen mening i den religiøse tradisjon. Å betegne en person som vantro, altså kafir, er svært alvorlig. De vantro drepes i områder der den islamske staten har makt. De vantro blir mobbet, sett ned på, sammenlignes med dyr, svin, dritt, etc, og det er tillatt å drepe dem.

Nå er det selvsagt og heldigvis ikke alle imamer og muslim som deler Gilani-imamens verdensbilde. Forhåpentligvis de færreste.

Denne klassiske deling av verden, er blitt moderert av mange teologer ved at de begynte å dele verden til tre: Islams hus, De vantros hus og paktens hus. Paktens hus er land som har avtale om fred med den muslimske verden, eller de som gir visum eller oppholdstillatelse. For oppholdstillatelse eller visum betraktes som pakt mellom den enkelte muslim og staten/folket. Derfor er det ikke tillatt å betrakte landet for dar al-kufr, altså de vantros hus. Det er kun de mest ekstreme som opererer med denne definisjon og deler verden i kun to hus.

De mest ekstreme, som Gilanis «imamvenn» i Asker? Både imamen, møtet og blogginnlegget har blitt gjenstand for politisk diskusjon i Asker kommunestyre. Her fra kommunestyremøtet:

Det skriftlige svaret fra Høyres ordfører Lene Conradi finner du her.

Både møtet og imamen forsvares, blant annet med at imamen brukte begrepene som «eksempel på hvordan mange muslimer som kommer til Norge tenker», (hvilket bare bekrefter det mange av oss frykter og tror om akkurat den saken) men at imamen «dessverre kanskje hadde noen utfordringer når det gjaldt språk og fremføring, og dette kan ha bidratt til misforståelser». Selvsagt; det var bare misforståelser! Imamen mente selvsagt ikke det han sa, eller det kursdeltakerne og ansatte i Asker kommune trodde han sa. Da er det jo ikke noe å hisse seg opp over, eller hva?

Samtidig understreker Rådmannen i Asker Lars Bjerke at han har «vanskelig for å se for seg at tiltak spesielt rettet mot muslimske kvinner … kan skje på en verdinøytral måte» fordi sitater fra Koranen «ikke vil ha samme gjennomslagskraft dersom det blir formidlet i en sekulær ramme».  Det kan hende, men er det ikke nettopp det som er hovedproblemet med mislykket integrering? At enkelte må dulles med, snakkes til og forklares på «sin måte» i stedet for at de blir ønsket velkommen til Norge og forklart hvordan ting fungerer her?

Walid etterlyser handling fra Islamsk Råd.

Dette er ikke representativt for imamer i Norge. Men det er så viktig at Islamsk råd rydder opp i dette, og gir denne imam en advarsel om at dette er moralsk forkastelig, humanistisk nedverdigende og ikke akseptert her i landet.

Sannsynligheten for at Islamsk Råd med Gilanis venn Mehtab Afshar som generalsekretær rydder opp i dette er lik null. De er visstnok mer interessert i å tjene penger på halal-sertifisering enn å bekjempe radikal islam. Jeg tar forresten for gitt at Yousuf Gilani som Venstremann reiser kollektiv mellom Drammen og Asker og ikke kjører bil, all den tid han har gått til valg på å sikre at Drammen bidrar til å løse klimaproblemene som verden står overfor.

Gilani ynder som politiker å fremstille seg selv som brobygger, men om det som skjer på kursene han arrangerer er det bare en ting å si: Du tror det ikke før du får se det.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂