Bydel Bjerke i Groruddalen har fått to millioner kroner i prosjektstøtte. Pengene skal brukes til kvalifiseringsprogrammet «Ny sjanse» for å få innvandrerkvinner ut i jobb. Bydel Grorud har fått 850.000 kroner til samme formål.

BJERKE: Bydel Bjerke har i år blitt tildelt to millioner kroner i prosjektstøtte for å videreføre kvalifiseringsprogrammet «Ny Sjanse» ovenfor hjemmeværende innvandrerkvinner som ikke er avhengige av sosialhjelp. Også Bydel Grorud har mottatt tilskudd. De har mottatt 850.000 kroner til samme formål.

Innvandrerkvinner er den befolkningsgruppen i Norge som har høyest arbeidsledighet ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Prosjektet Ny Sjanse har siden 2005 bidratt til at innvandrerkvinner kommer ut i arbeid eller utdanning i flere av Oslos bydeler. Det er integrerings- og mangfoldsdirektoratet (ImDI) som står for utdelingen til bydelene.

Det forventes at under halvparten fullfører kvalifiseringsprogrammet.

– Vi ønsker at alle deltakere skal gjennomføre tiltaket, sier Cathrine Bangum, assisterende regiondirektør i ImDI. En gjeldende målsats på 45 prosent viser imidlertid at ImDI ikke regner med at alle deltakere fullfører.

Innvandrerkvinnene prater ofte i liten grad norsk. Det påpekes at barn og menn prater godt norsk. Hvor godt prater de egentlig? Det er verdt å nevne at 70 prosent av minoritetsspråklige barn har for svakt språk til å følge med på undervisningen på skolen.

– Språket er den største årsaken til at innvandrerkvinner ikke får seg jobb. De kommer ofte til Norge og oppdager at det går an å leve kun med «sine egne», mens barn og mann snakker godt norsk, sier Breistrand.

To av kvinnene på kurset, Robina S.A og Kirija, har bodd henholdsvis 19 og 11 år i Norge, men har aldri hatt annen jobb enn å passe på egne barn.

Muslimske kvinner kan ha en oppfatning av at de ikke skal arbeide pga religionen. Dette skal være lett å rydde opp i sier prosjektleder i velferdsetaten i Oslo kommune, Bashe Musse.

Prosjektleder i velferdsetaten i Oslo kommune, Bashe Musse, forteller at det tidligere ble holdt kurs av en imam, i samarbeid med Islamsk råd, ovenfor både veiledere i prosjektet og deltagerne, for å avdekke myter rundt hva slags regler islam setter for kvinner i arbeid.

– Enkelte hadde en oppfattning til kvinner i arbeid som det ikke var belegg for i Koranen allikevel, sier han.

– De gangene dette problemet har dukket opp har det vært veldig lett å finne løsninger på det. Det er lett å leve etter en religion samtidig som man deltar i arbeidslivet, sier Musse.

http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/har-bodd-19-ar-i-norge-uten-a-jobbe-1.7199998

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂