I Groruddalen starter man nå opp et program for å få innvandrere i jobb. Bydelene Stovner, Grorud, Bjerke og Alna har sammen med Nav og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gått sammen og laget en intensjonsavtale. Partene skal bli enige om en beskrivelse av dagens stiuasjon, dette skal føre til et langsiktig mål for felles innsats.

Groruddalen som et bilde på Norges fremtid, er et trist bilde. En befolkning som er avhengig av offentlige program for å komme ut i arbeidslivet, kan ikke være noen god illustrasjon på en nasjon som stormer fremover i en verden hvor utdanning og kunnskap skal stå høyt i kurs.

–  Vi ønsker at avtalen skal bidra til at vi samordner våre tiltak og arbeider  mer målrettet for å øke kvalifiseringen og overgangen til arbeid, sier Randi Kleven, som er regiondirektør i IMDi Øst.

—-

Tall fra NAV viser at 54 prosent av Oslos totale befolkning er sysselsatt. Her kommer dalens fire bydeler dårligere ut enn resten av byen.

Bjerke er best med 49 prosent, mens Stovner er verst med en sysselsettingsandel på kun 43 prosent. Alna og Grorud har begge 47 prosent.

–  Vi håper å få et samarbeid som er nytenkende og helhetlig når det gjelder sysselsetting, integrering og levekår. Vi ser at disse områdene henger tett sammen, og at det kan være behov for et tettere samarbeid for å øke andelen som er i arbeid i Groruddalen, sier Hilde Farnes Hildrum, fylkesdirektør i Nav Oslo.

Bydelsdirektør i Alna, Tore Olsen Pran, tror det blir lettere å målrette tiltakene i fremtiden.

–  Vårt overordnede mål er å sørge for økt kvalifisering og sysselsetting. Vi ønsker flere sysselsatt, færre velferdsavhengige og et mer bærekraftig samfunn, sier han.

Det er ikke innvandrere som i hovedsak bidrar i arbeidslivet blant Groruddalens befolkning. Noen ti-år med innvandring har ikke ført til en mer yrkesaktiv befolkning.

Ingen av partene ønsker å si noe om hva programmet bør inneholde på nåværende tidspunkt, men i intensjonsavtalen heter det blant annet at «Innvandrere i Groruddalen har høyere sysselsetting enn de samme gruppene i resten av landet. Likevel er  38 prosent av  innvandrerne mellom 25-66 år ikke sysselsatt i Groruddalen. Sysselsettingen blant dem som ikke er innvandrere i Groruddalen, er som gjennomsnittet for resten av landet.

 

http://www.groruddalen.no/vil-ha-alle-i-arbeid.5316896-77747.html

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂