Nytt

Groruddalssatsing, storbymidler, fokus på språkopplæring, integreringsarbeide og tro på det multikulturelle fellesskapet. Hvorfor i all verden er det så vanskelig å få Groruddalen til å bli den suksessen mange politikere drømmer om?

Samfunnet må jobbe med sysselsettingen i Groruddalen. Hvorfor klarer ikke folk der, i samme grad som resten av landet, ta tak i eget liv og skaffe seg et levebrød uten at det svis av en bråte med penger på diverse tiltak?

Groruddalen har fortsatt mange færre i arbeid enn gjennomsnittet. Nylig møtte ministre og byråder opp på Furuset for å snakke om Groruddalssatsingens resultater og utfordringer.

—-

– Arbeid er det viktigste integreringsvirkemiddelet vi har og det er det viktigste for å unngå barnefattigdom. Da vi startet Groruddalssatsingen var det et mål å få opp sysselsettingen til å bli like bra som oslostandarden. Det har man ikke fått jobbet proft med, sier bydelsdirektør i Bydel Alna, Tore Olsen Pran, til oppmøtte ministre og byråder på Furuset torsdag.

—-

– Vi har 6700 under sysselsetting i forhold til gjennomsnittet i Oslo, fortsetter Pran.

I samarbeid mellom bydelene, Nav og Imdi Øst er det sett på utfordringene man nå står overfor og ifølge Pran er det noen punkter det er bred enighet om:

Språkopplæringen må forbedres, fokuset rundt målgruppen må endres og tiltakene må flyttes fra inntektssikring til kvalifisering for å sikre arbeid.

På skolene går det visstnok bedre, men hvor bra?

Besøket startet på Gran skole før turen gikk gjennom Verdensparken og til Nærmiljøsenteret. Rektor ved skolen, Randi Sømo forteller om vesentlig bedre resultater både faglig og trivselsmessig etter tiltak som følge av Groruddalssatsingen.

– Vi opplever nå at lærerne er mer samstemte og at undervisningstimene er mer strukturerte og forutsigbare. Dette bekrefter elevene i elevundersøkelsen som har vist de beste resultatene på mange år.

Det er ikke lett å bli beroliget når man leser om at Norges befolkning er på vei mot 14 millioner ved århundreskiftet. Hørte vi noen prate om bærekraftig utvikling?

http://www.dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/flere-ma-hjelpes-i-jobb-1.8476772