Nytt

Trine Skei Grande (V) besøkte nylig Haugerud ungdomsskole. Hun liker ikke negativ omtale av Groruddalen og var glad for å se hvor bra det står til. Akers Avis Groruddalen omtalte besøket.

dittoslo.no tegner et annet bilde av området Haugerud/Trosterud. Lav sysselsetting, mange på trygd og fattigdom blant barnefamilier er viktige stikkord. Skolen kan sikkert levere gode resultater, men at lokalsamfunnet ikke er rosenrødt, er åpenbart. Bydel Alna prøver nå å få til et områdeløft. Boligområdene er av god standard, men skolen og sentrene er nedslitt. Illustrasjonsbildene viser forsøplede uteområder som minner om slum.

Det spørs om nyoppussede sentre vil bringe folk ut i yrkeslivet.

Det er enighet om at Trosterud/Haugerud trenger ekstra hjelp for å forbedre et område med store utfordringer.

—-

Det er gjennomført en forstudie og hovedfunnene viser at området er blant de mest utsatte for dårlig levekår i Bydel Alna, med lav sysselsettingsandel (særlig blant kvinner), fattigdom i barnefamilier og stor andel på trygd eller sosialstønad.

– Bydelens strategiske plan sier vi skal ha fokus på de mest levekårsutsatte områdene. Vi er litt bekymret for Trosterud/Haugerud og analysen avdekker at vi kanskje bør ha et spesielt fokus på dette området, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

—-

Pran understreker at boområdene har bra kvalitet og er ordentlig vedlikeholdt, men at det spesielt er sentrene og skolen som er preget av dårlig vedlikehold over lang tid.

http://groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=13676