Nytt

Leder i Alna Høyre, Grete Horntvedt, har tidligere uttrykt bekymring for den grove kriminaliteten i bydel Alna i Groruddalen. Nå mener hun at befolkningen må ta i et tak for å skape trygghet i lokalmiljøet. Det er nå en frykt for at de kriminelle i større grad vil trekke til utkantene av Oslo.  Utryggheten som det gis uttrykk for, var mer eller mindre ukjent for 25-30 år siden. På den tiden lå gjerne større unger i telt utenfor blokkene i sommernatta.

– Når det blir mer politi i sentrumsgatene vil de kriminelle trolig trekke til utkanten av byen, som for eksempel Groruddalen. Da tror jeg at natteravner kan være løsningen, sier hun.

Horntvedt ønsker at natteravnene skal patruljere når de siste t-banene og bussene kommer fra byen – det er her hun tror risikoen for å bli utsatt for noe kriminelt er størst.

– Ofte begynner natteravnene å patruljere veldig tidlig og da orker man ikke å holde på til de siste t-banene og bussene kommer, sier hun, som er overbevist om at tiltaket vil virke krimininalitetsforebyggende.

Ved Gran skole er det gjort fremstøt i foreldregruppen for å rekruttere natteravner. I likhet med fotballklubbene i Groruddalen, så er det også på dette området vanskelig å engasjere foreldre. Nå fremmes det forslag om at politikere skal passe på at gatene er trygge om natten.

Spesielt på Furuset har man jobbet knallhardt med å få til natteravning. Gran skole har forsøkt å gå via FAU uten særlig hell. Ansatte og frivillige i kirken gikk regelmessig fram til i fjor vinter, men de sluttet fordi ingen andre tok initiativ.

– Det må en felles dugnad til. Jeg vil gjerne utfordre BU-politikere og andre sentrale personer i bydelen til å gå natteravn, sier Horntvedt.

Det minnes om at kriminaliteten har gått ned, men hva hjelper det når den grove kriminaliteten i det offentlige rom er så stor at folk føler seg uttrygge?

Røli sier at fredags- og lørdagskvelder er «hellig» for folk flest.

– Man har en tett kalender og vil gjerne slappe av i helgen, men jeg stiller opp om det kan bidra til å komme i gang.

Han mener bydelspolitikerne har gjort en god jobb med å sikre ungdomstilbudene i bydelen

– Lediggang er roten til alt vondt, og jeg minner om at kriminaliteten har sunket i Bydel Alna.

Alna bydelsutvalgs leder, Knut Røli (Ap) er tilhenger av trygghetsvandringer. Det er vandringer hvor utrygge soner kartlegges. Og igjen er det trær som skaper utrygghet. Hvorfor kan det ikke settes fokus på miljøet mennesker i mellom? «Kulturell berikelse» og «fargerikt fellesskap» har vært honnørord i en årrekke, så hvorfor føler folk seg utrygge i det mest multikulturelle området i Norge?

I tillegg til natteravner har Røli også stor tro på såkalte trygghetsvandringer der personer fra bydelen og politiet går sammen for å kartlegge utrygge områder.

– Hvis et tre har vokst seg så stort at det hindrer en gatelykt fra å lyse godt nok kan det bidra til å spre utrygghet. Sånne små ting kan utgjøre store forskjeller, avslutter BU-lederen.

http://www.groruddalen.no/-naa-maa-lokalsamfunnet-ta-i-et-tak.5010593-77747.html