Nytt

Akers Avis Groruddalen 1.februar har en liten notis om en voldelig hendelse på Romsås. En kvinne ble angrepet, slått og sparket av en gjeng med gutter. Hun ønsker ikke å anmelde saken.

En dame i 40-årene ble angrepet av en guttegjeng på Romsås senter.

Politiet etterforsker ikke saken fordi kvinnen selv ikke ønsket å anmelde forholdet.  -Uten henne har vi ingen vitner og da står saken stille, sier politiførstebetjent på forebyggende avdeling på Stovner, Roy Cato Einarsen.

Det var i helgen kvinnen ble angrepet, slått og sparket av ungdommer. Politiet får ikke gjort stort med saken, men de varsler mer patruljering på Romsås, sier Einarsen.

Grete Horntvedt, leder i Alna Høyre (Alna er en bydel i Groruddalen) har flere ganger gått ut i Akers Avis og frontet utryggheten som brer seg i Groruddalen. Hun har et leserinnlegg i Akers Avis Groruddalen. Hovedstadens demografiske endringer nevnes ikke med et ord. Det faktum at etniske nordmenn flytter i stort antall ut Groruddalen nevnes ikke.  Oslo er et sted hvor flere ønsker å bo. Under er det to utdrag fra Horntvedts leserinnlegg:

Samtidig har byfornyelsen ført til bedre vedlikehold og økt bosetting i Gamle Oslo, på Grünerløkka, St.Hanshaugen og Sagene. Flere og flere ønsker å bo i Oslo, og færre flytter fra byen. Vi kan med rette være stolte av byen vår. Det hjelper imidlertid lite med en vakker by og god byutvikling, når folk samtidig opplever økende vold og ran. Åpen narkotikaomsetning, voldtektsbølgen og over 4000 ran i 2011 er ikke til å leve med.

————————————————————

Tryggheten i ytre by må sikres bedre for at volds- og ransutviklingen i sentrum ikke sprer seg til boligområdene etterhvert som bykjernen blir tryggere. Mer og bedre belysning, klipping av trær og busker, samt vakthold ved t-banestasjoner og busholdeplasser vil hjelpe. Økt tilstedeværelse av politi er tvingende nødvendig over hele Oslo.

Notisen om overfallet på Romsås finnes ikke på nett, men er signert «kf», som mest sannsynlig er initialene til journalist Kenneth Fossheim.