Nytt

Groruddalen: NAV Alna benytter nå nye metoder for å kartlegge sine brukere. Målet er å flere ut i jobb. NAV Alna har 4.247 personer som de følger opp daglig. Av disse har 30 prosent kun grunnskole eller ingen utdannelse. Ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert. Hvor mange som oppgir mer utdannelse, men allikevel ikke har kompetanse til å jobbe i vårt samfunn nevnes ikke.

Bydel Alna har ikke klart å sette fingeren på hvorfor mange ikke lykkes i arbeidslivet, men når deres brukere ikke kan lese eller regne, så burde det ha vært enkelt å avdekke. Nå skal det altså brukes nye metoder for å avdekke den manglende kompetansen hos brukerne av NAV Alna.

Flere av brukerne mangler ikke kun kompetanse til å jobbe. De mangler grunnleggende kompetanse til å fungere tilfredstillende i samfunnet.

Nordmenn får stadig høre at integreringen lykkes ganske bra i Norge. Når man leser om situasjonen  i Groruddalen ser det ut til at Norge elegant klarer å ligne stadig litt mer på de landene som i gamle dager ble kalt U-land.

NAV Alna har laget nye metoder for hvordan de kan kartlegge sine brukere. Nå er de i full gang med å ta det nye verktøyet i bruk.


Målet er å få flere ut i jobb. Bydelen har nemlig erfart at mange har et ønske om å komme ut i arbeidsmarkedet, men at det har vært vanskelig å sette fingeren på hvorfor mange ikke lykkes.

– Vi har 4247 personer på NAV Alna som vi daglig følger opp. 30 prosent av disse oppgir å ha grunnskole eller ingen utdannelse. Ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i denne gruppen, forteller Talieh Sadeghi ved NAV Alna.


NAV Alna har erfart at de har sendt arbeidssøkere ut i praksis på en arbeidsplass, men fått noen av dem tilbake i fanget fordi de ikke har grunnleggende ferdigheter. Det betyr blant annet at de verken kan lese eller skrive.


Hun viser til en fiktiv kvinne som et eksempel. Hun har grunnskole og erfaring fra gullsmedbutikk i hjemlandet Tyrkia, og søker på en stilling i Bjørklund som spesifikt ber om en hyggelig og serviceinnstilt butikkmedarbeider.

– Hun vil aldri få jobben fordi hun ikke kan beregne avslag i prosent, skrive reklamasjoner og annet, selv om det ikke engang står spesifisert i stillingsutlysningen, forklarer Sadeghi.

Sosialbyråd Inga Marthe Torkhildsen (SV) er spesielt opptatt av bekjempelse av fattigdom. NAV Alna er også opptatt av å hjelpe folk ut av fattigdom, og Torkhildsen er glad for engasjementet.

De gode menneskene kan glede seg over at strømmen av ikke-vestlige mennesker til Norge ikke gjør noen ende på mennesker som trenger ekstraordinær hjelpeinnsats for å fungere i samfunnet.

Hun sier at byrådet også er opptatt av fattigdomsproblematikken som NAV Alna tar opp.

– For mange sendes rundt som uønsket pakkepost i systemene våre. Dette er våre innbyggere, og vi må kunne klare å samarbeide bedre enn vi har gjort. Personlig kjenner jeg mange som har opplevd runddansen mellom etater og instanser, og er personlig sterkt engasjert i å få slutt på dette. Derfor er dette som musikk, svarer Thorkildsen.

Groruddalen.no