Nytt

Somaliere i Norge er frustrerte. Tiltakene fra NAV er ikke tilpasset somaliere. De er en gruppe som ofte mangler all form for utdannelse. Tiltak rettet mot arbeid hjelper lite når man ikke ikke en gang har grunnskolekompetanse. Er det i det hele tatt mulig å tro at man på kort tid skal klare å løfte denne gruppen opp mot et gjennomsnittlig utdanningsnivå?

Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i Nav, sier at utfordringen er at behovene og utfordringene som denne gruppen har, er så store at tiltakene som Nav kan sette inn, ikke treffer.

– Det er en mismatch mellom den somaliske gruppens behov og det Nav kan tilby.

Også han konstaterer at veldig mange av dem mangler grunnleggende utdanning, har veldig lite arbeidserfaring og har så dårlige norskkunnskaper at de står langt unna det norske arbeidsmarkedet.

– Tiltakene som Nav tilbyr – som arbeidspraksis og arbeidsopplæringskurs – forutsetter en høyere kompetanse enn det denne gruppen har.

– Dette er ikke nytt for dere?

– Nei, dette har vi snakket om før. Det er behov for å tenke nytt. Det trengs noen politiske grep. Det må mer grunnleggende opplæring og språkundervisning til enn det regelverket for arbeidsmarkedstiltakene tillater i dag.

For de som har vandret gjennom Grønland i Oslo og observert somaliere som henger gatelangs, så er det til opplysning en gruppe svært motivert mennesker. Det forteller ihvertfall forskerne Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin som har skrevet en rapport som er finansiert av Nav.

«Når aktivering blir ydmykelse. En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og Nav» blir presentert i dag. Den er laget av forskerne Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin, og er finansiert av Nav.

Motiverte
Somaliere som kom til Norge på 1990- og 2000-tallet, har flyktet fra borgerkrig og en stat som kollapset for 20 år siden. Bare 28 prosent av somalierne i Norge er sysselsatt. Mange blir gående i årevis på ulike tiltak.

– Somaliske innvandrere omtales ofte som lite motiverte, men vi opplevde dem som sterkt motiverte for å lære norsk, finne arbeid og forsørge seg selv, sier forsker Jon Horgen Friberg.

Litt fakta om stoda så langt i somaliernes norske historie:

Ca 36 000 personer med somalisk bakgrunn i Norge.

Ca 80 prosent er under 40 år, og 80 prosent av etterkommerne som er født i Norge, er under 10 år.

28 prosent er sysselsatt.

To av tre lever i fattigdom

12 prosent av innvandrere fra Somalia i Norge har ikke fullført utdanning.

Hvert år har deltagere fra Somalia hatt lavest andel som går over i arbeid eller utdanning etter at de har deltatt i introduksjonsprogrammet.

Open Society Foundations (OSF) rapport om somaliere i Oslo. Statistisk sentralbyrå.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Somaliere-er-frustrerte-over-Nav-Nav-er-enig-med-dem-7733688.html