Sakset/Fra hofta

Mens politikerne klør seg i hodet og lurer på hvordan de skal få de fattigste innvandrergruppene ut av fattigdommen, så viser det seg at en av de fattigste – somalierne – allikevel er svært tilfredse. Ja, i en undersøkelse om livskvalitet blant innvandrere som SSB har utført, har SSB selv kalt dem «superfornøyde somaliere». Men SSB greier ikke å forstå hvorfor somaliere er så fornøyde med å bo i Norge.

Det er ikke mulig å trekke noen konklusjoner om årsak og virkning på grunnlag av analysene i denne rapporten, men det ser ut til at det er en rekke faktorer som kan bidra til å forklare forskjeller i livskvalitet mellom innvandrergrupper i Norge. Flere av disse faktorene er sannsynligvis også en del av forklaringen på hvorfor innvandrerne som helhet er noe mer misfornøyde med livet enn befolkningen som helhet. Likevel, på tross av utbredt diskriminering, slik de selv opplever det, og dårligere levekår på en rekke områder, har innvandrere påfallende høy tilfredshet med livet. Tilfredsheten ser ut til å være langt høyere enn det en skulle forvente, gitt deres relativt dårlige levekår. Det mest påfallende eksemplet er innvandrerne fra Somalia. Det er uklart hvordan dette paradokset kan forklares.

Man skal ha jobbet lenge i et lukket kontor i SSB for ikke å kunne se hvorfor somaliere synes de har det storveis i Norge. Men to teorier kommer da opp: Det er bedre å bo i Norge enn i Somalia og de er religiøse. Langt mer religiøse enn nordmenn.

Noe av forklaringen kan ligge i sammenligningen av situasjonen i Norge med hvordan forholdene er i opprinnelseslandet. En annen faktor er religiøsitet. I undersøkelsen er det spurt om hvor viktig religion er i livet til den enkelte. Innvandrerne er langt mer religiøse enn nordmenn flest, og analysen tyder på at den sterke religiøsiteten bidrar til en heving av tilfredshetsnivået.

Innvandrerne fra Eritrea og Somalia er blant de mest religiøse innvandrergruppene. Mer enn åtte av ti innvandrere fra Eritrea og Somalia sier at religion er svært viktig i livet, det samme gjelder 75 prosent av dem som kommer fra Pakistan.

Hvorfor det er bedre å bo i Norge enn i Somalia er nok et tema som fort ble litt for stort for denne rapporten. Da må man jo se ting i sammenheng fremfor bruddstykker som her. Men vi kan tipse SSB om at det norske samfunnet (skattebetalerne) tar bedre vare på sine medmennesker (gjennom NAV etc.) enn hva som er tilfelle i Somalia. Og ja, også driver vi ikke å skyter hverandre på grunn av religiøse krangler, klantilhørighet og maktkamp. Selv om det fremdeles er noen asylsøkende somaliere som foretrekker Somalia fremfor Vadsø og ville reise hjem igjen.

Somaliere er enda mer fornøyde med livet enn hva nordmenn er, ifølge SSB:

Somaliere er svært tilfredse fordi de har en sterk religiøsitet, sier SSB. Og fordi stort sett ingen legger seg opp i hva som foregår i det parallellsamfunnet, kan vi legge til. Når barnevernet blir for nærgående kan man sende barna på koranskole i hjemlandet som man «flyktet» fra. I går meldte NTB at antallet barn som ble utsatt for dette hadde doblet seg fra 2016 til 2017. Denne sterke religiøsiteten skaper visstnok lykkelige foreldre. Det er ikke så nøye at barna blir ødelagt for livet – de er i det minste blitt gode muslimer etter noen år med hjernevask i Somalia. Frie tanker som har dannet seg på norsk skole på Furuset kan bankes ut. Hvem bryr seg om manglende fritidsaktiviteter, svømmeferdigheter og likestilling når man kan glede seg over sterkt troende, kjønnslemlestede barn som man kan være stolte av – innenfor sitt eget parallellsamfunn. I Sverige meldte socialstyrelsen at det fantes opp mot 38.000 kjønnslemlestede kvinner i landet. Nå mener de at det var feil og at antallet er mangedobbelt.

Andre grunner til at somaliere er så fornøyde skyldes islams system for klanbygging via flerkoneri. Resultatet i Norge er utbredt NAV-svindel hvor man «skiller seg» etter norsk lov og gifter seg med en ny hentekone. I en artikkel i 2010 skrev NRK om 100 somaliske kvinner som fikk barn med sine fraskilte ektemenn:

 – De fleste som mistenkes for å svindle til seg aleneforsørgertillegg er somaliere, sier Nav.

– Vi har statistikk på antall personer som har barn med samme barnefar før og etter samlivsbrudd, og da har vi rundt 100 personer i det somaliske miljøet, sier Magne Fladby, direktør i Nav Kontroll.

I tillegg til NAV-tallene har NRK fått tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Det viser seg at nær halvparten av alle somaliske barn her i landet er født utenfor ekteskap. Enten er det stor aksept for alenemødre blant somaliere, eller så forteller statistikken noe om omfanget av trygdemisbruket.

Hver somaliske kvinne i Norge får 3,8 barn. Ingen mottar så mye overgangsstønad som dem.

Amal Aden kunne legge til: – Jeg opplever at folk som sitter i Somalia har mer kunnskap om det norske trygdesystemet enn mange etniske nordmenn, sier Aden til NRK.

Dette kunne kanskje følges opp nå, NAV? Nå åtte år senere som SSB undrer seg over de «superfornøyde somalierne»?

Den sterkt religiøse fraskilte konen fortsetter altså å få barn med sin eks-mann og har nå også fått egen leilighet. For aleneforsørgere er det mange gevinster å hente hvis målet er mange barn fremfor et par stykker med god oppfølging på skolen og ellers. Det er kun 10% av somaliske kvinner som er i arbeid. Men man rekker jo ikke alt når ungeflokken vokser så fort. Vi så nylig gla’meldingen om Faiso som hadde ett barn på hvert skoletrinn – ti i alt. En artikkel som VG hadde lagt under «forbruker» og «livsstil».

Det hjelper ikke at aviser som Aftenposten stråler opp med artikler om at «- somaliske kvinner er på vei!». Sylvi Listhaug sa til Aftenposten nylig at det er helt katastrofale tall som lyser mot oss når det gjelder innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet.

– Vi ser det blant annet på økende barnevernsutgifter, men også på sysselsettingsstatistikken for kvinner. SSBs statistikk viser at bare 5 prosent av syriske kvinner jobber heltid (minst 30 timer pr. uke, red.anm.). Av somaliske kvinner er det kun 10 prosent.

10 prosent. Somaliske kvinner er nok vei et eller annet sted, men det er ikke oppover i statistikken for arbeidsdeltakelse. Men superfornøyde – se det er de.

 

Les hele rapporten fra SSB her. Den er på 50 sider.

SSB  Å importere en underklasse – Document   Øst-Afrika kommer til en norsk bygd – Document.  Det somaliske flerkoneriet som Norge ikke vil se  Et lite stykke Somalia i Norge

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!