Mange somaliske kvinner går tildekket, på samme måte som den triste sannheten om somalisk-ættedes mislykkethet i Norge tildekkes. Statistikkene lyver ikke, men politikerne later som om de ikke vet. Illustrasjonsfoto: Øyvind Thuestad 

Lavinntektsandelen for barn med bakgrunn fra Somalia er nesten 80 prosent. Somalisk bakgrunn topper alle statistikker som indikerer dårlig integreringsevne. Samtidig sender somaliere årlig en halv milliard kroner ut av landet.

Statistisk sentralbyrå (SSB)  melder onsdag at den største gruppen med vedvarende lave husholdningsinntekter, er barn med bakgrunn fra Somalia, med over 11.000 barn i lavinntektsgruppen i 2018. Dette er en økning fra 2017. Lavinntektsandelen var på 78 prosent i 2018. Det innebærer at nesten åtte av ti barn med somalisk bakgrunn bor i familier med vedvarende lav inntekt.

Ikke integrerbare

Tallene er ikke overraskende. Somaliere topper de fleste statistikker som indikerer dårlig integreringsevne. De utgjør den gruppen som i aller minst grad er sysselsatt. De arbeider minst av alle innvandrere, også etter lang botid.

Utdanningsnivået til innvandrere med bakgrunn fra Somalia er også svært lavt. Mange har ingen utdanning overhodet og er i praksis analfabeter, mens en større andel ikke har utdannelse som overgår norsk grunnskolenivå.

Likevel er det mer bekymringsfullt at barn med somalisk bakgrunn opplever så stor grad av sosial kontroll og så lite støtte hjemme at de ikke er i stand til å fullføre utdanning selv om de er født her. Norskfødte med innvandrerforeldre som har bakgrunn fra Somalia, fullfører i minst grad videregående opplæring. Bare 35% av gutter med somalisk bakgrunn fullfører videregående skole.

Stor innvandrerbefolkning

Selv om somaliere viser seg uinteresserte i å integreres i Norge, utgjør de en stadig voksende gruppe. SSBs tall viser at Somalia er blant de fem landene som topper statistikken for innvandring til Norge. I 2019 bodde det nesten 30.000 innvandrere med somalisk bakgrunn i Norge, og over 14.000 norskfødte med somaliske foreldre.

Antallet vil utvilsomt øke i årene som kommer.

Halv milliard årlig til Somalia

Til tross for at lavinntektsandelen for barn med bakgrunn fra Somalia er nesten 80 prosent, er somaliere samtidig den gruppen som sender mest penger ut av landet. 

Da HRS gjennomgikk tallene for private overførsler ut av Norge, var resultatet sjokkerende.

Topplandet blant ikke-vestlige er Somalia. Det er god grunn til å anta at pengene er sendt av somaliere i Norge:

Transaksjoner til Somalia i 2016: 338 627 397 kroner. Altså 338 millioner og 627 tusen og 397 kroner.

Merk så hva som skjer året etter, altså i fjor:

Transaksjoner til Somalia i 2017: 503 442 226 kroner. Altså 503 millioner 442 tusen og 226 kroner.

Over en halv milliard kroner er overført til Somalia – på ett år. Det ble sendt nesten 165 millioner kroner mer i 2017 enn i 2016, en økningen på 49 prosent.

Ikke beskyttelsesbehov

Ser man på beskyttelsesbehovet til mennesker med bakgrunn fra Somalia, er det interessant å merke seg hvor mange somaliere som drar på ferie til hjemlandet. Hver fjerde flyktning fra Somalia har reist tilbake til dit. Til tross for å påberope seg beskyttelsesbehov og flukt fra krig, reiser en stor andel av disse flyktningene jevnlig til Somalia på ferie. Dette indikerer at beskyttelsesbehovet er ikkeeksisterende.

Selvvalgt utenforskap uten konsekvenser

Det somaliske utenforskapet er ikke påført av Norge og nordmenn. Det er et selvvalgt utenforskap som norske myndigheter lar forbli slik, til tross for konsekvensene det har. Somaliere beholder sin ukultur, blant annet kjønnslemlestelse av jenter, uten at det har konsekvenser. Det kan synes absurd – og er det –, men det foretas ingen undersøkelser av norskfødte jenter med somalisk bakgrunn for å forebygge eller straffeforfølge kjønnslemlestelse. I Norge er problematikken løst ved innkalling til frivillig samtale og frivillig undersøkelse. Helsedirektoratet har utarbeidet en egen brosjyre om hvordan disse samtalene skal gjennomføres med mest mulig kultursensitiv tilnærming:

Kjønnslemlestelse er et sensitivt tema, og det er svært viktig å møte foreldre og jenter fra aktuelle land med tålmodighet, respekt og forståelse, samtidig som informasjon om forbudet, helsekonsekvenser og helsehjelp formidles på en god måte.

Og til tross for at praksisen fortsatt blomstrer, har ingen noen gang blitt dømt for kjønnslemlestelse i Norge.

Det er verdt å understreke at statistikkene det vises til i denne artikkelen, kun er et utvalg blant en mengde samsvarende, tilgjengelig informasjon om somaliske innvandrere som gruppe. Kriminalstatistikken er ikke belyst, til tross for at den viser samme tendens for denne gruppen. Ei heller er tall for familievold, trygdesvindel eller tall for bruk av krisesentra berørt. Også her er innvandrere med somalisk bakgrunn høyt representert.

Det er all grunn til å konkludere med at denne gruppen ikke ønsker å integreres i det norske samfunnet, og at det minste problemet er at de topper statistikken for lav inntekt.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.