Arkivfoto: Øyvind Thuestad.

Somaliere i Norge sendte 280 millioner kroner til hjemlandet i årets seks første måneder – nesten 100 millioner mer enn året før.

De 280 millionene sendes til Somalia fra en gruppe innvandrere hvor 42 prosent mottar sosialhjelp.

Somaliere i Norge sender rekordmye penger til hjemlandet, og veksten har vært voldsom; 280 millioner i første halvår representerer en vekst på 52 prosent fra samme periode i fjor, skrev Nettavisen i september.

Innvandrere fra ikke-vestlige land er sterkt overrepresentert som mottakere av sosialhjelp og på statistikken over barnefattigdom. Drøyt 100.000 barn lever i familier med vedvarende lav inntekt. Somaliske familier er særlig utsatt.

Tall fra Skatteetaten viser at privatpersoner fra Somalia, Pakistan og Filippinene i første halvdel av 2019 sendte ut henholdsvis 280, 219 og 86 millioner kroner.

– Vi vet ikke om det er de samme personene som mottar sosialhjelp, som sender penger ut av landet. Men tallene viser at det er grunn til å spørre seg om det er en sammenheng, sier Jensen til Nettavisen.

Overføringer som er rapportert til valutaregisteret viser at privatpersoner sendte 1,75 milliarder kroner ut av landet første halvår. Statistikken viser at flere land med store innvandrergrupper i Norge mottar høye beløp.

Derimot sender polakkene, en gruppe som i stor grad er i Norge for å jobbe, mye mindre penger; 46,5 millioner i årets seks første måneder. Det er en nedgang på 20 prosent fra samme periode året før.

I snitt sender hver somalier i Norge nesten 15 ganger mer penger til hjemlandet enn polakker gjør.

42 prosent av innvandrere fra Somalia mottar sosialhjelp, men gruppen er også den som sender mest penger ut av landet. Jensen mener de nye tallene gir grunnlag for å tenke nytt. Finansministeren ser for seg et system hvor sosialhjelpsmottakere skriver under på en avtale når de får sosialhjelp, og at Nav Kontroll følger opp med stikkprøver.

– Vi må sikre at pengene brukes til det formålet det er tiltenkt. Sosialhjelpen er et sikkerhetsnett som skal sikre livsoppholdet til mottakeren, sier Jensen.

 

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!