Rundt 20 prosent av innbyggerne i Norge har innvandrerbakgrunn. Men denne gruppen mottar rundt 60 prosent av sosialhjelpen.

Fremskrittspartiet bestilte en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som skulle se på utviklingen av bruken av økonomisk sosialhjelp i norske kommuner i perioden 2009–2019.

Sosialhjelp er en midlertidig støtteordning som gis til personer «som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold». Ordningen sier derfor mye om dem som har det aller trangest i samfunnet, økonomisk sett.

Nettavisen har omtalt resultatene av undersøkelsen.

På de ti årene mellom 2009 og 2019 økte antallet mottakere med innvandrerbakgrunn med over 70 prosent. I resten av befolkningen har antall mottakere gått ned. Dette var en periode med høy innvandring til Norge, som toppet seg under den såkalte flyktningkrisen.

I 2009 ble det utbetalt drøyt 1,8 milliarder kroner i sosialhjelp til personer med innvandringsbakgrunn. Ti år senere var tallet mer enn doblet til 4 milliarder.

Personer med innvandrerbakgrunn står for nesten hele økningen i sosialhjelpsbudsjettene.

Personer med innvandrerbakgrunn utgjør rundt 17 prosent av befolkningen, men fikk i 2019 utbetalt 58 prosent av all sosialhjelp.

Antall kommuner som brukte mer enn halve sosialhjelp-budsjettet på personer med innvandrerbakgrunn, økte fra 17 til 123 i samme periode. Antallet kommuner som brukte mer enn 70 prosent av sosialhjelpen på innvandrere, ble femdoblet fra 2014 til 2019.

For Oslos del har andelen sosialhjelp som går til innvandrere økt fra 60 til 75 prosent i perioden. I Bergen har det gått fra 28 til 49 prosent.

I Vik kommune i Vestland er andelen størst: hele 89,3 prosent. Rådmann Øistein Søvik påpeker at antallet som får sosialhjelp, er svært lavt i den lille kommunen med 2600 innbyggere, noe som gir et kunstig bilde.

Samtidig har han forklaringen på hvorfor innvandrere i større grad trenger sosialhjelp:

– Bakgrunnen for at det er flere flyktninger som mottar sosialhjelp, er sammensatt, men noe peker seg ut: Lavere utdanningsnivå. En viktig presisering er at i gruppa er de fleste i kvalifiserende løp og har supplerende sosialhjelp eller venter på godkjenning av utdanning fra hjemlandet. Vi tror at statistikken vil se annerledes ut om noen år, sier Søvik.

Det vil lønne seg på sikt, altså. Noen som har hørt dette før?

Jan Erik Grundtjernlien er avdelingsdirektør i NAV og skriver i en e-post til Nettavisen:

– Flyktningkrisen førte til at Norge har bosatt relativt mange flyktninger i denne perioden. Mange innvandrere med fluktbakgrunn har behov for langvarig kvalifisering for å kunne komme seg ut i jobb. For de som ikke kommer ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, kan videre oppfølging og livsopphold fra NAV være nødvendig.

– Dette er ofte personer som ikke har opparbeidet seg rettigheter til ytelser etter folketrygdloven, og de må derfor oftere søke om sosialhjelp når de har behov for økonomisk støtte.

De som skaffer seg jobb, havner ofte i midlertidige stillinger med dårlig lønn.

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Listhaug: – Økt innvandring betyr økt fattigdom 

FrP-leder Sylvi Listhaug er ikke i tvil om at innvandring fører til økt fattigdom.

– Arbeiderpartiet og de venstreradikale sosialistene snakker på inn- og utpust om sosiale forskjeller, men de nekter å forholde seg til virkeligheten. Det som er sannheten, er at økt innvandring betyr økt fattigdom.

– Det hjelper ikke hvor mange puter man syr under armene på folk. Til syvende og sist må folk komme seg i arbeid. Jeg er sterkt bekymret for at Ap og Sp nå blir avhengig av Rødt, SV eller MDG, som vil åpne grensene. Da vil fattigdommen skyte i taket.

Nå ventes en bølge av flyktninger fra Afghanistan, og Listhaug mener vi heller burde hjelpe folk i nærområdene enn å forsørge dem her i Norge. Hun påpeker at én flyktning til Norge koster like mye som å hjelpe 468 flyktninger i nærområdene.

Norge må løse de integreringsproblemene vi har før vi henter flere til landet, mener FrP.

Men Masud Gharahkhani fra Ap tar ikke kritikken fra FrP inn over seg, og mener FrP bør se seg selv i speilet.

– FrP bør se seg selv i speilet og si unnskyld for at vi har mislyktes! Når 6 av 10 fattige barn er barn av innvandrere, da har vi ikke lykkes godt nok med integreringen. Men FrP har altså selv hatt hånda på rattet i innvandrings- og integreringspolitikken i syv år.

Noen korte kommentarer til slutt:

De som er restriktive i innvandringspolitikken, bruker gjerne begrep som «hjelpe dem der i stedet for her». De har selvsagt et poeng, men det er en underliggende forutsetning jeg misliker. Det tas for gitt at statlige midler skal brukes til å løse problemer over hele verden.

De som er så opptatt av å hjelpe, enten her eller der, bør finansiere sin egen godhetsposering selv. Så legger vi ned hele bistandsdepartementet og avskaffer sosialhjelp til utenlandske statsborgere. Samtidig slutter vi å dele ut statsborgerskap som om det var verdiløse papirer.

Det er vel neppe usannsynlig at dette samtidig hadde redusert innvandringen kraftig, og dessuten tvunget de innvandrere som kom hit til å integrere seg (hva nå dét betyr) og forsørge seg selv.

Både Ap og FrP må ta sin del av ansvaret. Ap har hele tiden ført en politikk som har gjort stor innvandring mulig. Men FrP satt i regjeringen som sviktet grovt under flyktningkrisen, og særlig overfor syklende ved grensa mot Russland viste en handlingslammelse som var utilgivelig.

Ingen partier er i realiteten villige til å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å redusere innvandringen og redusere konsekvensene. Det er minimal vilje til å utvise falske asylsøkere, kriminelle og folk som reiser på ferie til landet de har flyktet fra.

Hele asylinstituttet er en gigantisk svindel, kanskje historiens største. Og pengebruken er selvsagt ille, men den økende kriminaliteten, utryggheten og splittelsen i befolkningen er langt verre.

Det er på tide at noen politikere starter på den jobben de egentlig er valgt til. Det er å gjøre Norge til et bedre sted å bo for norske statsborgere.

Men å si noe slikt er vel tilnærmet hatprat i dagens klima.

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.