Gatebilde fra Fredrikstad. Foto: Bente Haarstad.

56 prosent av all sosialhjelpen som ble utbetalt i Norge i 2017, gikk til innvandrere. Det viser nye tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort tirsdag.

Det er særlig innvandrere fra Afrika og Asia som dominerer blant innvandrerne som mottar sosialhjelp, skriver SSB.

Av all sosialhjelp utbetalt til innvandrere i 2017, gikk 86 prosent til disse to landbakgrunnsgruppene.

Det betyr at omlag 48 prosent, eller nesten halvparten av all sosialhjelpen i Norge i 2017 gikk til innvandrere fra Afrika eller Asia.

Det er stadig flere personer som mottar sosialhjelp:

Utbetalingene til sosialhjelp har økt med nesten 1,6 milliarder fra 2013, eller 28 prosent i løpende priser. I samme periode har også tallet på sosialhjelpsmottakere økt, fra 120 775 mottakere i 2013 til 132 659 i 2017. Dette var en økning på nesten 12 000 flere personer som var innom sosialhjelpen – eller om lag 10 prosent flere sosialhjelpsmottakere.

SSBs oversikt over sosialhjelpsmottagere etter aldersgrupper viser overrepresentasjon av innvandrere over hele spekteret, men forskjellen er spesielt stor i alderen 20–24 år:

Disse SSB-tallene, som ikke ser ut til å være omtalt i noen norske aviser, gjelder kun sosialhjelp, og omfatter dermed ikke alle økonomiske ytelser som gis til innvandrere:

Hele 197 kommuner betaler i tillegg ut livsoppholdsytelser (især til flyktninger) etter kommunalt reglement.

Høy innvandring av folk som er vanskelige å integrere til få den norske samfunnsmodellene til å «knake i sammenføyningene», uttalte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen i juni i fjor.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.