Innenriks

Fra Søndre gate i Trondheim. Foto: Bente Haarstad.

De offentlige utgiftene til sosialhjelp i Norge har økt med 46 prosent de siste fem årene og utgjør nå totalt 6,6 milliarder kroner, skriver Nettavisen.

Tallene, som ble oppdatert for noen dager siden, har Espen Teigen gravd frem fra Statistikkbankens tabell 05074 hos Statistisk sentralbyrå (SSB), og de viser denne utviklingen for tidsrommet 1997–2017:

Den voldsomme, vedvarende økningen i utbetalingen av sosialhjelp siden 2012 ble ikke poengtert i SSBs egen kunngjøring av de nye tallene. Den uteble også fra NTB-meldingen om saken, som i kortere eller lengre utgaver ble gjengitt av en rekke medier. I stedet ble det fremhevet at 50.000 av de 123.000 mottagerne av sosialhjelp kun lever av denne.

Det er altså Teigens fortjeneste at offentligheten gjøres oppmerksom på den bratte økningen i utgiftene.

Den ansvarlige statsråden er bekymret, skriver Nettavisen:

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er bekymret for utgiftseksplosjonen. Hun vil komme med flere forslag for å stoppe utviklingen.

SSB kunngjorde i januar at 56 prosent av sosialhjelps­utbetalingene i 2017 gikk til innvandrere, og av disse utgjorde innvandrere fra Afrika og Asia 86 prosent.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Les også