SSB har på oppdrag fra Frp sett nærmere på utviklingen av bruken av økonomisk sosialhjelp i norske kommuner fra 2009 til 2019.

Tallene viser at personer med innvandrerbakgrunn, som utgjør vel 17 prosent av befolkningen, i 2019 fikk utbetalt 58 prosent av all sosialhjelp, skriver Nettavisen.

Sosialhjelp er en midlertidig støtteordning som gis til personer «som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold». Rundt 4 milliarder kroner ble brukt på sosialhjelp til personer med innvandrerbakgrunn i 2019.

Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav peker på at Norge har bosatt mange flyktninger i tiårsperioden mellom 2009 og 2019.

– Mange innvandrere med fluktbakgrunn har behov for langvarig kvalifisering for å kunne komme seg ut i jobb. Dette er ofte personer som ikke har opparbeidet seg rettigheter til ytelser etter folketrygdloven, og de må derfor oftere søke om sosialhjelp når de har behov for økonomisk støtte, skriver han i en epost til Nettavisen.

Ifølge SSB har 4,5 prosent av befolkningen i Norge flyktningbakgrunn.

Grundtjernlien peker også på at det norske arbeidsmarkedet stiller stadig strengere krav til norsknivå og formell kompetanse.

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂