Sannergata, Oslo. Foto Øyvind Thuestad

7 av 10 sosialhjelpskroner i hovedstaden går til innvandrere, ifølge tall fra SSB. Innvandrere fra Afrika og Asia dominerer blant mottakerne.

Over halvparten (56%) av all sosialhjelpen som ble utbetalt i 2017 gikk til innvandrere, skrev Document tirsdag. Tallene ble offentliggjort av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Innvandrere fra Afrika og Asia dominerer blant innvandrerne som mottar sosialhjelp, skriver SSB. Av all sosialhjelp utbetalt til innvandrere i 2017, gikk 86 prosent til disse to landbakgrunnsgruppene.

Det betyr at omlag 48 prosent, eller nesten halvparten av all sosialhjelpen i Norge i 2017 gikk til innvandrere fra Afrika eller Asia.

Oslo: 7 av 10 kroner

I Oslo dominerer innvandrere sosialhjelpstatistikken fullstendig.

Hovedstaden hadde 20.000 av landets 133.000 sosialhjelpsmottagere i 2017, og langt over halvparten av dem hadde innvandrerbakgrunn melder Aftenposten.

«I Oslo mottar innvandrere 71 prosent av all sosialhjelp som utbetales,» skriver Statistisk sentralbyrå.

Men uttaket kunne vært enda høyere, det «holdes nede» av at det også finnes andre stønadsordninger, skriver avisen:

Byrået presiserer generelt at innvandreres forbruk av sosialhjelp holdes nede ved at for eksempel flyktninger mottar introduksjonsstønad.

Kraftig økning over flere år

I 2016 hadde 49 prosent av dem som mottok sosialhjelp innvandrerbakgrunn, året etter hadde andelen altså økt til 56 prosent. Andelen har økt betydelig de siste årene, dels som følge av økt innvandring, påpekte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) for vel et år siden: Statsråden slår alarm: 67.000 innvandrere på sosialhjelp

Hauglie kommenterte en NAV-rapport hvor det fremkom at andelen fattige i Norge gikk opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent fra 2011 til 2015.

– Rapporten bekrefter at en av hovedårsakene til fattigdom i Norge er innvandring. 28,5 prosent av innvandrerne lever med vedvarende lavinntekt. Det er alarmerende. Det verste som kan skje, er at innvandrere og flyktninger blir en egen underklasse i det norske samfunnet, sa Hauglie til VG.

– Vi kan ikke ha over 60.000 innvandrere som passivt hever trygd, sa Hauglie i november 2017.

Men det kunne vi visst likevel.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂