Når innvandrerbefolkningen i Drammen står for 75 prosent av alle sosialhjelpsutbetalinger, så er noe alvorlig galt, fastslår Jon Helgheim (Frp).

– Dessverre ser vi samme trend i hele landet, legger han til.

Og det stemmer, om enn Drammen muligens ligger litt foran i utviklingen. Som Document konstaterte i januar dominerer innvandrerne sosialhjelpstatistikken fullstendig:

Voldsom vekst i sosialhjelp i hele landet – i Oslo går 70 prosent til innvandrere

Tall fra SSB viser at innvandrere fra Afrika og Asia dominerer blant innvandrerne som mottar sosialhjelp. Av all sosialhjelp utbetalt til innvandrere i 2017, gikk 86 prosent til folk fra disse to landgruppene.

Det betyr at omlag 48 prosent, eller nesten halvparten av all sosialhjelpen i Norge i 2017 gikk til innvandrere fra Afrika eller Asia.

«I Oslo mottar innvandrere 71 prosent av all sosialhjelp som utbetales,» skrev Statistisk sentralbyrå i januar.

Men uttaket kunne vært enda høyere, det «holdes nede» av at det også finnes andre stønadsordninger: Innvandreres forbruk av sosialhjelp holdes nede ved at for eksempel flyktninger mottar introduksjonsstønad.

Helgheim:

Ukontrollert innvandring og dårlig integrering rammer først og fremst innvandrerbefolkningen. Derfor bør innvandrere stemme FrP, de andre partiene tar i liten grad problemene på alvor.

Dernest rammer det øvrige innbyggere, som må regne med å betale mer skatt og få færre og dårligere tjenester tilbake.

Dette er løsningene som vil føre til at langt flere innvandrere lykkes i Norge og blir gode bidragsytere, skriver Frps innvandringspolitiske talperson Jon Helgheim på sin facebookside:

  1. Begynne å måle hvordan integreringen går.
  2. På bakgrunn av målt resultat kutte tiltak som ikke fungerer, styrke det som fungerer.
  3. Gjøre det alltid mer lønnsomt å jobbe enn å gå på stønader.
  4. Forbedre introduksjonsprogrammet med individuelt tilpasset opplæring.
  5. Inngå avtaler mellom kommune og intro-deltagere med mål, plikter og forventninger til begge parter.
  6. Stoppe bosettingen av flere flyktninger fordi kapasiteten er sprengt.
  7. Innføre aktivitetsplikt til flere av kommunens tjenester og ytelser.

 

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂