Nytt

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) sier at de kommunene som allerede har tatt imot mange, og har mange flyktninger, bør ta en pause slik at man kan konsentrere seg om å integrere de man allerede har. Moss trenger en innvandringspause, sier Wiborg.

– Det er en snillistisk politikk av en kommune å si ja til å ta imot flest mulig. Da mener jeg man gjør en bjørnetjenste overfor de som blir tatt imot, ved at man ikke klarer å integrere dem, sier Frp-politikeren.

Erlend_Wiborg (1)
Erlend Wiborg er en av flere Frp-representanter som vil begrense innvandringen – både av økonomiske og integreringmessige hensyn 

19.540 flyktninger venter på bosetning i landets kommuner. Nettavisen har egen  interaktiv oversikt hvor du kan klikke på «din» kommune.

Wiborg sier det er viktig at innvandrerne blir spredd utover landet slik at man kan unngå gettofisering. Han sier at det er for stort press på byene i Østlandsområdet. For stor andel av innvandrere hemmer integreringen, mener han.

– 47 prosent av all sosialhjelp i Moss går nå til ikke-vestlige innvandrere. Det er et ganske dramatiske tall. Det viser viktigheten av at man bør ha en innvandringspause i mange kommuner, sier han.

Han påpeker samtidig at det også er flere eksempler på vellykket integrering.

– Men jeg mener det er viktig å redusere antall innvandrere totalt sett til Norge, slik at vi får integrert alle som allerede er her, sier Wiborg.

Frp-kollega Tor Andre Johnsen, som også sitter på Stortinget, er helt enig.

– Jeg er selv lokalpolitiker i Ringsaker og jeg har full forståelse for lokalpolitikerne sin vegring. Bosetting krever store ressurser. Mange kommuner finner ikke å kunne prioritere bosetting satt opp mot andre viktige oppgaver som barnehager, skoler og eldreomsorg, sier Johnsen til Nettavisen.

Tidligere denne uken sa også Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim at Drammen ikke burde ta imot flere flykninger.

Ulle Nordgarden fra Venstre synes ikke at økonomien burde stanse kommunene. Hun sa: Det er ingen i Norge som går i pluss, vi kommer ut på minussiden alle som en.

Nettavisen