En diaspora er folkegrupper som bor langt unna sine opprinnelige hjemland, men som holder sammen og pleier sin opprinnelige kultur.

Dette mener partikollegaene Åsmund Aukrust og Usman Mushtaq i Arbeiderpartiet at kan bidra til å styrke internasjonalt samarbeid.

«Flerkulturelle nordmenn» bør heller integreres bedre i Norge, mener FrPs Erlend Wiborg, som er stortingsrepresentant og medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Diaspora-råd er en veldig dårlig idé av flere grunner. Det ene er at når man bor i Norge burde man prøve å integrere seg mest mulig i samfunnet. Jeg er skeptisk til at det offentlige skal bruke skattebetalernes penger på å lage et diaspora-råd på den måten. Tvert imot vil det kunne være hemmende for integreringen, sier han til Dagsavisen.

Wiborg ser på et diaspora-råd som et negativt tiltak, som bare vedlikeholder det man har med seg fra opprinnelseslandet, og mener det er Norge som er ditt hjemland om du bor her og har fått permanent oppholdstillatelse.

– Det at folk ønsker å ta vare på tradisjoner og kulturer når de bosetter seg i Norge er helt uproblematisk. Det må folk få gjøre akkurat som de vil med. Men jeg frykter at om vi institusjonaliserer det vil det videreføre tanken om at de er en annen type borgere. Det mener jeg kan være integreringshemmende, mener han.

Erlend Wiborg: – Nulltoleranse for innvandrere som ikke følger grunnleggende norske verdier

Usman Mushtaq (Ap), som selv ble«headhuntet» av pakistanske myndigheter da helseministeren i landet ville fornye Pakistans helsesystem, og som er tidligere byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune, og nåsitter i programkomiteen i Arbeiderpartiet, er rykende uenig med Wiborg.

– Vi er et lite land som er avhengig av å handle med verden. Vi er allerede å regne med som en stormakt når det kommer til internasjonalt arbeid, spesielt fredsarbeid. Det å ha folk i dette landet som har flerkulturell kompetanse, og som har et kontaktnettverk som går utover de formelle kontaktnettverkene vi har – det er en kjempestor ressurs som vi må utnytte, mener Mushtaq.

Ap`s Åsmund Aukrust, som er nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, går enda lenger, og mener at regjeringen må tilrettelegge bedre for at de med flerkulturell bakgrunn kan sende penger til hjemlandet.

– Med et spleiselag kunne staten gått inn med ressurser istedenfor mange små bistand-prosjekter. Da kunne man ha laget noe større sammen. Både staten og et slik diaspora-råd kunne ha gitt råd om hvilke kanaler man kan bruke for å sende for eksempel bistand, mener Aukrust.

Wiborg, på sin side, mener at det er ikke regjeringens jobb å tilrettelegge for å sende penger til hjemlandet.

– Nei, jeg tror at dette vil kunne hemme integreringen ved at flere føler på et press. Man blir aldri norsk, man blir alltid en del av en diaspora, avslutter han.

 

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.