Arbeidsulykke på en byggeplass i Frysjaparken i Oslo 5. mars 2020. En person er fraktet til legevakt, men er ikke alvorlig skadd, i følge politiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

EU opprettet i fjor ELA, et overnasjonalt arbeidsmarkedsbyrå, skåret over samme lest som ACER for energimarkedet.

ELA har foreløpig en mer rådgivende rolle, men leder av arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg (FrP), frykter at det kan endre seg og vil at Norge skal si nei til å delta.

Norge har allerede en observatørrolle i ledelsen.

Wiborg tror at EU går skrittvis frem og at ELA vil få flere oppgaver og større makt. ACER startet også beskjedent.

– Det fins krefter som har ønsket en betydelig mer inngripende ordning. Det jeg er bekymret for, er at dette blir første skritt, og at det så blir utvidet, sier Wiborg, som er leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Jeg er redd for at dette blir første skritt mot noe strengere, sier han. (NTB)

På papiret høres det tilforlatelig ut:

Det nye byrået skal hjelpe EUs medlemsland med håndhevingen av arbeidslivets regler, legge til rette for felles inspeksjoner på tvers av landegrensene og bistå med mekling i grensekryssende konflikter.

Men deltakelse i inspeksjoner eller mekling skal være fullt ut frivillig fra medlemslandenes side. ELA har ikke makt til å gripe inn overfor medlemslandene mot deres vilje. (NTB)

Men det er nettopp etablering av felles regler og standarder som har vært EU metode for å integrere landene i et overnasjonalt system. Brussel har overfor London insistert på at Storbritannia må underlegge seg disse lovene og reglene og EU-domstolen, hvis det skal ha fordeler etter Brexit.

Positive til ELA

Høyre selger inn ELA og som med Acer er NHO og LO positive.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tidligere fastslått overfor Stortinget at etableringen av ELA ikke vil gripe inn i medlemslandenes kompetanse og partenes autonomi, og at det slik sett ikke skjer noen overføring av myndighet fra statene til ELA.

Både NHO og LO har i hovedsak vært positive til nyvinningen. (NTB)

Formalisering

Hvis Norge ikke er våken vil vi også skli inn i ELA. Vi er allerede inne, men det formelle vil ikke være på plass før ELA er del av EØS-avtalen.

Arbeids- og sosialdepartementet deltar allerede i dag som observatør i ELAs styre, men Norge kan ikke delta fullt ut før forordningen som oppretter byrået, er innlemmet i EØS-avtalen. (NTB)

-Skremmende lite debatt

Wiborg utfordrer nå de øvrige partiene på Stortinget til å tone flagg i saken. Han mener det så langt har vært «skremmende lite» offentlig debatt om ELA.

– Jeg er bekymret for at regjeringspartiene sammen med Arbeiderpartiet bare vil at saken skal skli igjennom, og at de ønsker minst mulig offentlig debatt om den, sier han.

Ulike behov

Wiborg viser til at land som Norge og Romania har svært forskjellige behov i arbeidslivet.

Han mener økt harmonisering av reglene og overføring av myndighet over arbeidslivspolitikken fra Norge til EU på sikt vil kunne føre til en svekking av norske arbeidstakeres rettigheter. (NTB)

Bruk vetoretten

Wiborg er heller ikke spesielt bekymret for motreaksjoner fra EUs side dersom Norge skulle velge å bruke reservasjonsretten for å slippe å bli med i ELA.

– Hvis byrået er så uskyldig som regjeringen hevder, da bør det ikke være noe problem å legge ned veto mot det, sier han. (NTB)

Kjøp T-skjorten «kronisk norsk» fra Document her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.