28. februar erklærte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) Oslo for rasismefri sone. Byrådet i Oslo ledes av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Johansen sier at kampen mot rasisme alltid har vært ett av de politiske spørsmålene han setter høyest. Oslo skal være en by for alle, spesielt når 32 prosent av innbyggerne har etnisk bakgrunn fra et annet sted enn Norge, mener byrådslederen. Å jobbe for mangfold er en jobb som må gjøres hver dag, sa Johansen. “Vi må gjøre dette i barnehagene, skolene og arbeidsplassen”.

Bystyrerepresentant Ubah Aden fra Arbeiderpartiet, som også er fraksjonsleder for kultur og utdanning, skriver med entusiasme at det finnes over 200 ulike nasjonaliteter i Oslo. Til sammenligning har de forente nasjoner (FN) 193 medlemsland.

Usman Mushtaq (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo og har tidligere jobbet for Pakistans helseminister. Mushtaq uttaler at det er viktig å jobbe med en «selvopplevd problemstilling» som hverdagsdiskriminering.

Den nye antirasistiske satsingen i Oslo innebærer blant annet en offentlig støtte på rundt seks millioner kroner til en rekke organisasjoner. Den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk får 565.000 kr til å trykke opp et nytt opplag av «Håndbok mot rasisme». Boka skal være et konkret verktøy til å adressere og jobbe mot påstått rasisme i skole og andre arenaer for ungdom og unge voksne.

Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN) har fått 400.000 til informasjonstiltak rettet mot voksenopplæringen i Oslo, hvor de skal opplyse og bevisstgjøre både elever og lærere om rettigheter i møte med rasisme og diskriminering. I tillegg skal man ha stand under Arendalsuka.

Islamske organisasjoner mottar også betydelige pengesummer. Islamsk Råd Norge får 200.000 kroner til informasjonstiltak som skal bekjempe rasisme og muslimhat i Norge. Islamic Cultural Centre Norway får også 200.000 kroner til dialog- og demokrativerksteder.

Flere av tiltakene som nå betales av Oslo kommune skal gå til å bekjempe såkalte hatytringer. Dette reiser noen spørsmål.

25. juni 2022 ble to mennesker drept under en masseskyting som rammet to puber i Oslo sentrum. Den antatte gjerningsmannen var Zaniar Matapour, en muslimsk innvandrer født i Iran. Den kjente militante muslimen Arfan Bhatti er blitt siktet for medvirkning til grov terror i forbindelse med dette terrorangrepet i Oslo. Ytterligere to muslimer er også blitt siktet i forbindelse med terroren.

Zaniar Matapour var altså ikke en ensom ulv. Ahmed N, en somalisk statsborger som har oppholdt seg ulovlig i Norge de siste 25 årene, er en av de siktede for Oslo-terroren. Ahmed er tidligere dømt for en gruppevoldtekt retten beskrev som «særdeles gruoppvekkende».

Hva slags hat og hatytringer inspirerte dette dødelige terrorangrepet i Oslo? Hvordan vil Arbeiderpartiet og Raymond Johansen bekjempe dette?

Et beslektet spørsmål er hat, vold og voldtekter fra personer med innvandrerbakgrunn som rammer etniske nordmenn. Faktum er at det er uvanlig at hvite ungdommer aktivt angriper eller raner ungdommer med mørkere hudfarge. Det motsatte er derimot svært utbredt, i Norge og i andre europeiske land.

En undersøkelse tok for seg alle dommer avsagt i Oslo tingrett i 2021, i straffesaker der tiltalte var under 18 år på gjerningstidspunktet (U18saker). Når det gjelder etnisk opprinnelse skriver rapporten: “I ranssakene er det kun et fåtall av sakene der det ikke er etnisk norske gutter som er ransofre. I voldssakene stiller det seg annerledes. Der er det fortsatt gutter/unge menn som er fornærmet, men de har i mye større grad en annen etnisk opprinnelse enn de fornærmede i ranssakene”.

Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet (FrP), kom med sterke reaksjoner på tallene fra rapporten.

Det finnes ingen dokumentasjon på organisert rasistisk vold i Norge, bortsett fra den volden som skjer mot etnisk norske barn. Ungdomskriminelle organiserer seg og jakter aktivt på forsvarsløse barn”, sa Wiborg til Utrop. “Hverken media, politi eller andre politikere vil fortelle hele sannheten. De sier hele tiden at de ikke ser noen sammenheng rundt de alvorlige voldshendelsene. Men sammenhengen er åpenbar, det er innvandrerungdom eller barn av innvandrere som står bak”.

Den nye handlingsplanen fra Oslo byråd i 2023 ser ikke ut til å inneholde noen konkrete planer for hvordan man skal motvirke etnisk vold som rammer innfødte nordmenn i det som en gang var deres land.

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her! Du kan også kjøpe e-boken her.

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.