Utbetalingene har steget med nesten 32 prosent, og flesteparten av de som mottar sosialhjelp er innvandrere.

Mer enn 152 500 personer fikk utbetalt sosialhjelp i 2023 – en økning på cirka 21 500 personer fra 2022, viser tall fra SSB.

I likhet med 2022, var det i 2023 en kraftig økning i personer som fikk økonomisk sosialhjelp.

Tallene fra SSB viser at innvandrere alene står for en økning i utbetalt sosialhjelp på cirka 25 prosent fra 2022. Til sammenligning økte antall mottakere i befolkningen ellers med cirka 8 prosent.

Tallene viser også at flere får stønad over lengre tid. I 2023 var det 33 000 mottakere som fikk stønad i 5-8 måneder, og nesten 38 500 mottakere som fikk stønad i 9-12 måneder.

Dette utgjør økninger på henholdsvis 16 og 28 prosent sammenlignet med 2022, ifølge SSB.

Det var stor innvandring fra Ukraina i 2023, og det kan være med på å forklare noe av den store økningen i sosialhjelp til innvandrere det året.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.