Nytt

Økt innvandring er den viktigste årsaken til økningen i sosialhjelp på 1,7 milliarder de siste årene. I fireårsperioden frem til i fjor økte antall innvandrere som mottok sosialhjelp med 30 prosent, viser en rapport Proba analyse har gjort for KS.

Blant folk uten innvandrerbakgrunn har derimot andelen mottakere av sosialpenger falt med fem prosent, melder NRK.

Veksten de siste årene har vært knyttet til økt innvandring av folk som har et veldig svakt grunnlag for å kunne klare seg selv, sier Helge Eide, politikkdirektør i Kommunenes sentralforbund. Han sier innvandrerne får mindre sosialhjelp når de har vært en generasjon i Norge.

– Vi ser at norskfødte med innvandrerbakgrunn har lavere forbruk av sosialhjelp lavere enn i befolkningen forøvrig.

Han kaller det derfor et midlertidig problem, når man ser på gruppen samlet.

Innvandrings- og integreringsstatsråd Sylvi Listhaug sier til NRK at det ikke kan fortsette:

– Vi må se på hvilke krav vi setter til kvalitet og resultat til kommunene, men også til den enkelte. Det må mer krav til hvis vi skal lykkes med at folk skal forsørge seg selv, og det er vi helt avhengig av framover fordi takten på innvandringen har vært så stor. Og takten på innvandringen må ned, for jo flere du skal følge opp og integrere, jo vanskeligere blir det.

Mange av innvandrerne står utenfor arbeidslivet, og det er ikke bærekraftig i det lange løp, påpeker Listhaug.

– Derfor må flere i jobb før vi kan si oss fornøyd. Og da er det en stor jobb som må gjøres. Vi må legge om en del av ordningene også, det kommer vi til å jobbe med framover.

NRKs reporter viser til at flere kommuner sier at de vil gjerne ha flere innvandrere.

– Ja, og det forundrer meg. Når vi ser på hvilke utfordringer de har med å ta tak i de som allerede har kommet, så mener jeg man bør bruke energien framover på det, og da har man en stor jobb å gjøre – isteden for å etterspørre en storstilt innvandring framover. For det vil ikke være bærekraftig når vi ser på resultatet, sier innvandrings- og integreringsstatsråd Listhaug.