Nytt

Søkningen til sosialkontorene i Oslo har økt dramatisk. Oslo har faktisk hatt en nedgang i sosialutgifter de siste ti år. Nå har utgiftene økt med 15 prosent. Det betyr 125 millioner kroner. Kommunenes Sentralforbund anslår at utgiftene stiger med 1,2 milliarder kroner i året.

Det er særlig ungdom, spesielt med innvandrerbakgrunn, som må ha hjelp. Aftenposten har vært på Sagene sosialkontor. Der sitter ti unge på venterommet. Sju av ti har innvandrerbakgrunn.

-Jeg vil si at situasjonen er ekstraordinær. Mange unge mennesker begynner ykreskarrieren på sosialhjelp, mens de egentlig skulle vært i arbeid. Da kan de fort havne i den klassiske ungdomsfellen. Regjeringen er nødt til å gjøre noe. Hvis ikke vil dette gå direkte ut over skole og eldreomsorg i mange kommuner, sier sosialråd i Oslo, Sylvi Listhaug (Frp).

-Innbyggerne har lovmessig krav på sosialhjelp, så her er det ikke mulighet for å kutte, sier Listhaug.

Hun vil at regjeringen skal gi ekstra bidrag til kommunene. Men hva med de underliggende strukturelle problemene?

Historisk vekst i sosialhjelp.
Unge og innvandrere havner nederst.

Aftenposten mandag 27. april 2009