Innenriks

Hamar Arbeiderblad skriver at Nav er i et uføre. Det er sosialhjelpsutbetalingene i Hamar kommune som øker. En svært stor del av utbetalingene går til innvandrere.

Mens 9 prosent av Hamars innbyggere har innvandrerbakgrunn, viser kommunens egen statistikk at 40 prosent av sosialhjelpsmottakerne har innvandrerbakgrunn.

Den forjettede multikulturelle modellen bringer ikke suksess på Hedmarken.

Sosialutgiftene ligger 31 millioner kroner over snittet i Kostra-gruppe 13 (Sammenlignbare kommuner), hvorav utgiftene til sosialhjelp er spesielt høye.

Artikkelen kan leses i Hamar Arbeiderblads papirutgave 21. april. Den kan dukke opp her: h-a.no