Innenriks

I lørdagens leder i Hamar Arbeiderblad henvises det til noen uttalelser fra Helge Eide i Kommunenes Sentralforbund (KS). Han er veldig klar på at kommunene ikke på noen måte kan klare å håndtere alle flyktningene alene. Nav, næringslivet og private krefter må bidra.

Må bidra….Ønsker man å tvinge oss til å delta aktivt i avviklingen av Norge? Er det ikke nok at det justeres på statsbudsjettet og at det norske folk overlater territorium til fremmede mennesker?

Områdedirektør Helge Eide i Kommunenes Sentralforbund (KS) peker på at bolig og arbeid er de viktigste utfordringene for å løse flyktningkrisen.
Overfor Aftenposten avviser han at man kan forvente at kommunene skal klare å løse flyktningsituasjonen alene. Både Nav, næringslivet og private krefter må bidra for å skaffe folk jobb og bolig.

Hamar Arbeiderblad påpeker at den store flyktningestrømmen vil få konsekvenser for hele Europa, ikke minst i Norge. Konsekvensene bør aller helst omtales som store problemer. Hamar Arbeiderblad klarer ikke å se at flyktningestrømmen bør stanses. Kan det være slik at tilhengere av multikulturen nå ser en mulighet til å få fullbyrdet gjennomføringen av multikulturen en gang for alle? Multikultur trumfer velferd og et relativt harmonisk samfunn?

Uansett er det klart at det store antallet flyktninger som nå kommer til hele Europa, vil få betydelige konsekvenser. Situasjonen på arbeidsmarkedet er forverret også i Norge. I går varslet Nav en arbeidsledighet på seks prosent. Dette gjør det ikke enklere å få flyktningene godt integrert i kommunene.

Hamar Arbeiderblad