Innenriks

Hamar Arbeiderblad skriver i dagens leder at hensynet til nasjonen må telle mer enn at de politiske partiene sørger for egen populæritet. Det er selvfølgelig FrP de har i tankene. Hamar Arbeiderblad aner også at flyktningestrømmen kan ende i en katastrofe for Norge.

Lederen henger seg på Erna Solbergs spådom om at vi på kort sikt vil få mer arbeidsledighet og barnefattigdom. På kort sikt? Etter 40 år med innvandring er det akkurat dette som er problemene i Groruddalen. Rekk opp hånda den som tror vi vil lykkes andre steder i Norge.

Det påpekes også at kommunale tjenester vil måtte reduseres for innbyggerne.

Hamar Arbeiderblad forstår at Norge muligens er på vei mot kaos, men tror at effektiv saksbehandling vil redde oss unna akkurat det. I skrivende stund vil det komme ca 130 000 asylsøkere neste år hvis trykket holder seg oppe. Saksbehandlerne skal få nok å gjøre.

Hamar Arbeiderblad går god for å importere fattigdom, arbeidsledighet, vanskelig integrerbare kulturer og prater samtidig om å sette nasjonen først. Er det noe som settes først i Hedmarkens største avis, så er det drømmen om det multikulturelle Norge. For å nå det målet er man villig til å bruke skattepengene til å finansiere fattigdom og redusere velferden.

Et bredt politisk forlik er viktig skriver Hamar Arbeiderblad. Er dette en påstand for å sikre seg at alle skal få utdelt Svarte-Per når kaoset setter inn? Ingen vil kunne si: Hva var det vi sa? Drømmen er å få med selv FrP på laget.

Snakk om å  sette Norge først.

Det er betydelige utfordringer vi nå står overfor. Som Solberg peker på i et intervju med Aftenposten vil vi på kort sikt få høyere arbeidsledighet og mer barnefattigdom. Det ligger et stort arbeid foran oss når vi skal skaffe tusenvis av flyktninger bolig og arbeid. Det krever at de politiske partiene sår sammen, slik at det politiske Norge i fellesskap kan finne de beste løsningene.

—-

Forsvarlig, men hurtig saksbehandling er påkrevete hvis ikke dette skal ende i kaos. Hvis vi ikke har tillit til at de som kommer hit har reelt behov for asyl, vil opinionen fort vende seg mot regjeringen når konsekvensene av flyktningstrømmen viser seg ute i kommunene. For det er like viktig at vi har et godt mottaksapparat i kommunene hvor flyktningene etter hvert skal bosettes. Dette vil måtte gå på bekostning av noen av de kommunale tjenestene til innbyggerne.

—-

Derfor er det så viktig at alle de politiske partiene på Stortinget nå stiller seg bak en felles handlingsplan for å møte denne krevende situasjonen. Frp har til nå med ulike utspill vist at dette er en vanskelig sak for partiet. Lørdag kunne Nationen publisere et partibarometer utført av Norfakta, som viser at Frp har fått kraftig vind i seilene etter at flyktningkatastrofen kom øverst på den politiske dagsorden. Skulle partiet velge å sette egen popularitet foran hensynet til nasjonen i denne saken, vil det kunne sette hele regjeringssamarbeidet i fare. Skal vi håndtere den kritiske situasjonen kreves det politisk handlekraft fra regjeringen.  h-a.no