Innenriks

Hamar Arbeiderblads leder beskriver hvordan mottaket av flyktninger og migranter belaster statsbudsjettet. Dette går utover hva vi egentlig ønsker å bruke penger på. Situasjonen har ført til et bredere spekter av meninger når det gjelder asylsøkere, som om folk ikke har hatt forskjellige meninger tidligere. Norge skal uansett ha en åpen og inkluderende holdning overfor asylsøkere – de vil på lang sikt bety økt arbeidskraft og skatteinntekter. For de som har lest Jon Hustads bok Farvel Norge, så blir det der slått fast at økonomisk vekst er avhengig av at hver arbeidstaker øker produksjonen, og at flest mulig deltar i arbeidslivet. Det er akkurat her det svikter totalt. Innvandrere generelt har lavere yrkesdeltagelse, og de som jobber produserer i snitt mindre enn nordmenn. Økonomien vokser, men i gjennomsnitt blir vi fattigere.

Mange av de personene som skal skape økonomisk vekst i Hamar trenger hjelp når de ser en komfyr. De har såkalt dårlig boevne. Hvordan står det til med arbeidsevnen i et moderne teknologisk land som Norge? Du skal være sterk i troen for å tro at dette økonomiske eksperimentet vil lykkes.

Hamar Arbeiderblad ser ut til å mene at kritikk mot asylpolitikken skal tåles, men det å ta i mot en stor mengde asylanter er grunnleggende godt. Derfor er det ingen grunn til å snu nå.

Vi tror det er viktig at Frp ikke blir den eneste kanalen for å stille legitime spørsmål om asylsituasjonen. Norge skal ha en inkluderende og positiv holdning til asylsøkere. For mange kommuner vil dette på lang sikt kunne bety ny arbeidskraft og økte skatteinntekter. Men det er også forståelig at mange spør om norske kommuner klarer å håndtere dette på en god måte. Også slike spørsmål må det være takhøyde for i den pågående debatten.

—-

Her i Hamar har flyktningsjef Rene Gregor sagt at mange flyktninger har dårlig boevne. Har du bodd i telt hele livet, trenger du hjelp når du ser en komfyr. Han har også pekt på utfordringene med å få flyktningene bort fra stønadsapparatet og inn i arbeid. Dessuten mener han mange politikere har et stort hjerte, men liten innsikt. Det er forståelig at ikke alle politikere setter pris på så frittalende byråkrater. Vi vil imidlertid berømme rådmannen for å la uttalelsene passere uten noen forføyning. Det gir honnørordet «åpenhet» et innhold.

h-a.no