Senterpartiet er i ferd med å innse det mange av oss har sagt i mange år; at en stor innvandring av lite produktiv arbeidskraft fører til lønnspress for lavtlønte, og at den derfor er en trussel mot den norske arbeiderklassen.

På denne bakgrunn er partiet skeptisk til at flere asylsøkere skal få lettere adgang til å jobbe. Til Klassekampen sier Trygve Slagsvold Vedum:

Vi må ikke lage et system der folk tenker at de kan tjene greier penger i Norge et år.

Vedtaket om at det bør vurderes å gi midlertidige arbeidstillatelser til flyktninger allerede før flyktninger har vært til asylintervju, og som Senterpartiet støttet, har han allerede rukket å bli kritisk til:

Som i alle saker er det gode argumenter både for og imot. Det kan være asylsøkere som opplagt ikke har rett på opphold, som ser på det som en mulighet til å ha en grei inntekt en liten periode før de returneres. Det kan føre til enda flere grunnløse asylsøkere, sier han.

Sp-lederen presiserer at det Stortinget har bedt regjeringen om, bare er en vurdering:

Vi må tenke nøye gjennom mulige konsekvenser før vi gjør noen endringer.

Ifølge Klassekampen har ikke Helga Pedersen (Ap) tro på at forslaget vil føre til flere grunnløse asylsøkere:

Det vi legger opp til er ikke at alle som melder seg på grensa og søker asyl skal få jobb neste dag.

Hun viser til at asylsøkere allerede i dag kan få midlertidig oppholdstillatelse mens de venter på behandling av søknaden sin, men da må identiteten være avklart og asylintervju gjennomført. På grunn av den store asylstrømmen må asylsøkere belage seg på å vente opp mot et år før de får gjennomført asylintervju.

De fleste av flyktningene som kommer skal jobbe, bo og betale skatt i Norge. Dess fortere de kommer seg i arbeid og lærer seg norsk, dess raskere vil de blir skattebetalere som hjelper til med å holde hjulene i gang, sier hun.

Sosial dumping
Vedum er bekymret for at økt tilgang på arbeidskraft kommer til å presse ned lønningene i yrker som allerede er lavtlønnete, og sier:

Fra erfaring vet vi at arbeidsinnvandring fører til at lønningene synker.

På spørsmål om hun  frykter at flyktning­strømmen vil presse ned lønningene for lavtlønte arbeidstakere, svarer Helga Pedersen:

Det er åpenbart en risiko. Det har vi blant annet sett med arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa. Derfor er det viktig å ha en politikk som motvirker det, og blant annet derfor er vi imot regjeringens uthuling av arbeidsmiljøloven. Samtidig er det viktig at vi som samfunn legger til rette for organisering, slik at de blir en del av det kollektive samfunnet og det norske normalarbeidslivet.

De økonomiske tyngdelovene gjelder, selv om det er asylsøkere som kommer. Det er en sannhet flere enn Senterpartiet vil erfare. Vi bør imidlertid registrere Trygve Slagsvold Vedums bekymringer, for vi vet at lønnsnivået ikke påvirkes av et fåtall flyktninger. Det skal store mengder ufaglært arbeidskraft til for at det skjer, og Slagsvold Vedums uttalelser viser at de forstår hva som er i ferd med å skje.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂