Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Pedersen / NTB

I Sp har man sett hvor det bærer med EU-tilpasningene av energiforsyningen, både med hensyn til strømprisene og partiets oppslutning. Nå vender Vedum tommelen ned for mer av dette.

Utviklingen i Norges energisituasjon har vært skadelig både for befolkningen, næringslivet og for de ansvarlige politiske partiene.

Nå drar et skadeskutt Sp i nødbremsen og sier kontant nei til videre EU-tilpasninger. Det innebærer at man vender tommelen ned for EUs fjerde energipakke.

NTB melder om saken sent onsdag kveld.

Senterpartiet vil stemme ned EUs fjerde energipakke, også kalt «ren energi»-pakken, når den kommer på regjeringens bord, ifølge Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi kommer ikke til å gi fra oss mer makt på det området. Det ligger en innstilling fra sentralstyret til landsmøtet om å gå mot denne pakken. Det vil overraske meg stort om ikke dét blir vedtatt, sier Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.

Han stiller seg dermed bak holdningen parlamentarisk leder Marit Arnstad la for dagen i forrige uke:

– Vi kommer ikke til å være med på EUs fjerde energipakke. Vi var imot tredje (Acer) og argumenterte mot den. De argumentene står seg godt. Vi kommer aldri til å stemme for å utvide myndigheten til Acer og ønsket om et felles europeisk energimarked, sa Arnstad.

Vil bruke vetoretten

I EUs fjerde energimarkedspakke er mye av regelverket i den tredje energimarkedspakken revidert; denne ble vedtatt av Stortinget i 2018.

Senterpartiet vil at Norge skal bruke vetoretten for å hindre at pakken blir norsk lov gjennom EØS-avtalen.

Umulig for Sp å være med på

Allerede i 2019 varslet partiet at det ville stemme imot innføring av EUs fjerde energimarkedspakke. Vedum gjentok før valget i 2021 at partiet ville legge ned veto mot pakken som vil knytte Norge tettere til EUs energisamarbeid.

I fjor høst slo energipolitisk talsperson Per Martin Sandtrøen fast at det vil være umulig for Sp å sitte i en regjering som vedtar den fjerde energimarkedspakken. En konfrontasjon med regjeringspartner Ap kan være på trappene.

Spørsmålet skal behandles på Sp’s landsmøte i mars.

I resolusjonsforslaget står det blant annet at «for å hindre ytterligere avgivelse av norsk suverenitet over norsk energipolitikk, sier Senterpartiet nei til EUs fjerde energimarkedspakke. Senterpartiet er mot å gi mer makt over norsk energipolitikk til EU, og denne energimarkedspakken vil svekke Norges handlefrihet på energiområdet.»

Partileder Trygve Slagsvold Vedum utdyper:

– Vi mente det var uklokt å gå inn i Acer, og mener det fortsatt. Vi må forholde oss til det flertallet som er, men utnytte det handlingsrommet som er, sier han.

Venstre reagerer, mener klimapolitikken trues

Venstre er kritisk til Senterpartiets uttalelser. Venstre mener at energipakken er helt nødvendig for at Norge skal nå de såkalte klimaforpliktelsene i Parisavtalen. Dette er som kjent en bortimot altoverskyggende sak for Venstre.

Energipolitisk talsperson Ola Elvestuen (V) har onsdag kveld stilt skriftlig spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om hvordan Arbeiderpartiet stiller seg til regjeringspartnerens posisjon.

– Vi forventer at Støre sørger for at fjerde energimarkedspakke implementeres i norsk rett. Den er EØS-relevant, og det overordnede målet med regelverket er å sørge for en raskere overgang fra fossil til ren energi, oppfylle klimaforpliktelsene i Parisavtalen og sørge for forsyningssikkerhet og konkurransedyktige energipriser, sier Elvestuen.

Les også: 

Vedum: Norge kan reforhandle utenlandskabler i høst

Kjøp Kents bok her!

Kjøp flere bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.