Ordføreren i Hamar, Einar Busterud (By- og bygdelista) gleder seg stort over befolkningsøkning. Akkurat nå er veksten i prosent høyere enn Oslo og Bærum. I år har befokningen i Hamar økt med 429 personer kan vi lese i Hamar Arbeiderblad. Befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser 30.549 innbyggere i Hamar.

– Det er helt fantastisk tall, sier ordfører Einar Busterud.
—-
– Jeg tror det aldri har vært bedre folketall for Hamar.
Vi har en større prosentvis vekst enn Oslo, Bærum, Fredrikstad og Tønsberg, sier Busterud.

Det ser ut som om befolkningsvekst i form av tilflytting er det viktigste i dagens Norge. Det satses ikke på egen avl. Befolkningsveksten i Norge er drevet av innvandring. Hvem er det som kommer til Hamar? Et raskt øyekast på gateplan vitner om en demografi som er i endring. Andelen mennesker som ikke ser ut som nordmenn er tydelig i økning. Vedtaket om bosetting av flyktninger i 2016 forteller sitt.

Hamar kommunestyre har vedtatt at kommunen skal bosette 105 flyktninger i år.
Blant disse skal inntil 25 være enslige mindreårige flyktninger. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
…….
Totalt kan det dreie seg om det dobbelte antallet, og kommunen har aldri tidligere bosatt så mange. Det setter kommunens apparat under trykk, men det jobbes nå på mange fronter for å nå målet, bekrefter familie- og levekårssjef Anne Olen Aasen.

Flyktninger utgjør, hvis alt går etter planen, en betydelig del av befolkningsveksten.

Lykke til Hamar.