Ordføreren i Hamar, Einar Busterud (By- og bygdelista) gleder seg stort over befolkningsøkning. Akkurat nå er veksten i prosent høyere enn Oslo og Bærum. I år har befokningen i Hamar økt med 429 personer kan vi lese i Hamar Arbeiderblad. Befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser 30.549 innbyggere i Hamar. – Det er helt fantastisk tall, […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.