Nytt

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, talte 17.mai om viktigheten av demokrati og kritiske innbyggere. Busterud synes demokrati er svært viktig, og demokratiet holdes i live ved at folk sier meningen sin.

Busterud ser at demokratiet nå trues i Europa. Han mener at det nå pustes liv i gamle fordommer, hvilke sier han ikke. Det å stenge grensene og beskytte eget land er er en uting ordføreren på Hedmarken ikke vil ha noe av. Europa trenger ikke stengte grenser. Vi trenger mer demokrati er budskapet på Hedmarken. Et aldri så lite tips til Hamars ordfører må være en folkeavstemning om grensekontroll, innvandring og flyktningmottak. Mange mennesker vil nok synes at det vil være et bra demokratisk tiltak.

Busterud er klar i sin sak. Det er en uting å være kritisk til endringer. Endringer skal møtes med åpenhet, nysgjerrighet og toleranse.

Hamars ordfører ser ut til å ønske et demokrati hvor politikerne vedtar eller aksepterer endringer som folket pent må ta i mot uten motforestillinger. Er det dette som er mer demokrati i praksis?

I mange land i verden, også i vår egen verdensdel Europa, innskrenkes nå demokratiet. Det pustes liv i gamle fordommer. I møtet med miljøeutfordringer, flyktningekrise og fattigdom velger noen å lukke både grensene og øynene. Det løser ingen ting, det er bare når vi bruker hodet og gjør noe sammen at vi kan få løst de store utfordringene i verden. Svaret er mer demokrati, ikke mindre.


Hamar forandrer seg, verden forandrer seg. Det er bare en måte å møte forandringer på, med åpenhet , nysgjerrighet og toleranse.

Strømmen ble borte når Hamars ordfører skulle tale 17. mai. Talen er derfor tilgjengelig på Hamar Arbeiderblads debattsider. Slik kan alle se hva ordføreren vektlegger på Norges nasjonaldag.

Hamar Arbeiderblad

 

Bilde: Einar Busterud, wikipedia.org:

 

Busterud var aktiv i ml-bevegelsen, og var på 1970-talletredaktør for AKP(m-l)s avis Sigden, en egen utgave av Klassekampen rettet mot folk i jordbruket.[4] I 1987 sto Busterud øverst på Rød Valgallianses liste i Vang.

Før han ble ordfører var han daglig leder i reklamebyrået Ord & Jord. Han var sentralstyremedlem i Nei til EU under folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap i 1994. Han var også leder for Hedmark Nei til EF i tre år, og da han trakk seg i februar 1994 var det den største politiske organisasjonen i Hedmark, med over 8 000 medlemmer.[5]

Busterud ble i mai 2008 valgt inn i styret til Eidsiva Energi.

Fra 1. januar 2012 er han ansatt som direktør for avdelingen «Kommunikasjon og Strategi» i Norsk Tipping.[6][7]