– Regjeringen må snu, Oppsplittingen av Kristiansand kommune må stanses, vedtok Kristiansand Arbeiderparti på et lukket medlemsmøte, mandag. – Vi opplever at tilliten mellom oss og moderpartiet er brutt, sier gruppeleder Kenneth Mørk til Fædrelandsvennen, i det som mer og mer bærer preg av en god gammeldags hestehandel.

Etter at regjeringen i forrige uke bestemte at innbyggerne i Songdalen og Søgne skulle få stemme over om de kunne få igjen de gamle kommunegrensene, har sindige sørlendinger, da særlig i storkommunen Kristiansand gitt ny betydning til Jacob Sandes gamle tekst om ein hest!

Riktignok handler ikke striden i sør om en hest, men om kommunegrenser. Det er jo et like stort stridsmål i nye Norge, som hest var i gamle Norig. Like fullt er striden en moderne avskygning av gamle dagers hestehandel. For riktig å pøse på med blødmer kan vi jo også minne om når krybben er tom, bites hestene!

Hestehandlerne i dagens strid er selvsagt de to regjeringspartnerne, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Etter mange år med hestehandeler og politisk strid fant de sammen og havnet i samme stall etter fjorårets stortingsvalg.

Senterpartiet gikk til valg på å oppløse tvangssammenslåtte kommune og fylker, og vant stor oppslutning på det. Arbeiderpartiet har tradisjonelt og særlig i nyere tid vært en pådriver for sentralisering og store enheter. Til og med det gamle tabuet om privatisering har de forlengst forlatt – bare spør dagens streikende jernbaneansatte!

Innbyggerne i den gamle Søgne kommune, søgnesokningene, har ikke likt sammenslåingen med storesøster Kristiansand noe bedre etter at 62,9 prosent sa ‘Nei’ til kommunesammelåing, da folkeavstemningen ble holdt i 2016. Og sammen med sine frender i Songdalen har de jobbet trutt og jevnt for å få sine venner i regjeringen til å oppløse tvangsekteskapet med Kristiansand.

Kommunetilhørighet er en stor sak for store deler av Søgnes befolkning, både i forhold til identitet, demokrati og levekår. Søgnes befolkning ønsker, håper og forventer å bli tatt på alvor. Et viktig skritt i den retning er at ordfører Skisland og Arbeiderpartiets gruppeleder får med seg egen partigruppe på å gi Søgnes befolkning mulighet til å ytre seg i en folkeavstemming. Folkeavstemmingen må være avgjørende, og det resultat som fremkommer, må respekteres og etterleves av alle parter. Vi har fortsatt tro på at de ideologiske instinkter og referanser om demokrati, rettferd og levekår er intakt hos den lokale Arbeiderparti-ledelsen/ordfører. (Vidar Ertzeid – Argument Agder)

Bønnhørt

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er en handlingens mann. Han lyttet til de misfornøyde søgnesokningene og ansporet av skriften på veggen med strøm- og drivstoffpriser som sendte partiet stadig lengre nedover på de ukentlige meningsmålingene, øynet han en seier for ‘distriktenes parti’. Ergo fikk han sine regjeringskolleger fra Arbeiderpartiet med på det NRK kalte en ‘politisk finte‘, men som minner vel så mye en hestehandel. Under lovnad med honnørord som ‘utredning’, ‘god dialog’, og ikke minst full utgiftsdekning, slo han til, forrige tirsdag:

– Når utredningen er ferdig og folkeavstemningen gjennomført, vil regjeringen følge opp videre. Dersom over halvparten stemmer for deling i henholdsvis Søgne og Songdalen, vil regjeringen lytte til det, sier Gjelsvik. (Regjeringen)

–Facebook-demokrati

Arbeiderpartiet i den nye storkommunen Kristiansand reagerte med sinne, og fikk støtte av byens største avis, Fædrelandsvennen.

– Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og regjeringen har nå vist at de lytter sterkt til Facebook-grupper. De lytter mer til dem enn til det kommunestyrene har sagt, sier politisk redaktør i Fædrelandsvennen Vidar Udjus. (NRK)

Gjelsviks statssekretær, den gamle Senterparti-ordfører fra Åmot i Hedmark, har god erfaring med kranglefanter fra sin tid som lokalpolitiker. I 2003 innledet han sine tilsammen 12 år som ordfører med å inngå et valgteknisk samarbeid med Høyre og Frp, mot Arbeiderpartiet. Før helgen ble han utkommandert som fredsmekler på Teams:

I et Teams-møte før helgen med kommunale ledere i Kristiansand åpnet likevel Gjelsviks statssekretær Ole Gustav Narud (Sp) for en annen løsning, skriver NRK.

– Også de som bor i opprinnelige Kristiansand må få lov til å stemme i en folkeavstemning. Det er noe kommunen må få bestemme selv, sa Narud på møtet. (NTB)

Mandag holdt altså Arbeiderpartiet lukket medlemsmøte for sine medlemmer i Kristiansand. To timer senere kom de med en uttalelse, der de ba regjeringen snu. Naruds lovnad om at også Kristiansands innbyggere skulle få stemme over kommunesammenslåingen, gikk de ikke på:

  • Kristiansand Arbeiderparti er svært opprørt over regjeringens beslutning om å iverksette en utredning av mulig oppsplitting av Kristiansand kommune og påfølgende folkeavstemning.
  • Vi ber regjeringen snu og stanse prosessen.
  • Fra nyheten kom som lyn fra klar himmel forrige uke, og frem til i dag, ser vi at konflikt og splittelse i særlig Søgne og Songdalen igjen preger befolkningen. Det er ingen tjent med.
  • Vi reagerer på at vi ikke har fått muligheten til å drøfte saken på forhånd med partiledelsen og med regjeringen.
  • Drøftinger, informasjon og medbestemmelse er viktige prinsipper for alle endringer i arbeidslivet, dypt forankret i Hovedavtalen.
  • De samme verdiene utgjør en grunnplanke i Arbeiderpartiets ideologi.

Beslutningen ble tatt uten vår viten, og helt mot vår vilje. Dette skuffer oss dypt og styrker dessverre vår opplevelse av å være en landsdel som ikke blir prioritert av Arbeiderpartiet sentralt. 

Det er vårt klare syn at dette også bryter med Hurdalsplattformen som sammen med partiprogrammet er et av våre viktigste arbeidsdokumenter. Sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand var en prosess som var svært tid- og ressurskrevende. 

Tre organisasjoner har smeltet sammen til en, og det har vært pågående endringsprosesser i kommunen siden sommeren 2017. Dette har kostet. (Kristiansand Arbeiderparti)

Temperament

Fædrelandsvennens dekning av saken tyder på en usedvanlig het sommer på Sørlandet. Det er jo bra for turistbransjen og hyttefolket fra Oslo Vest, men akkurat turisme er det siste Arbeiderpartiets gruppeleder i Kristiansan, Kenneth Mørk, nå har i tankene:

– Vi har tro på å få regjeringen til å snu, og mener vi har hjemmel for å kreve dette. Vi føler oss tråkket på. Vi er utrolig skuffa, og opplever at tilliten mellom oss og moderpartiet er brutt. Jeg har sjelden sett så mange forbanna sørlendinger. Vi er klare for kamp. (Fædrelandsvennen)

Nå setter den lokale partiledelsen sin lit til at Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng vil skjønne alvoret, når de i kveld får møte henne på Teams. Skulle ikke det gå veien, kan de jo alle alltids håpe på at statsminister Jonas Gahr Støre skal klare å stagge gemyttene, når han er ferdig med å megle mellom Tyrkia og våre to naboland Finland og Sverige i spørsmålet om Nato-medlemskap.

Team-arbeid er nok tingen, også i hestehandeler om kommunegrenser!

Enkelt forklart: Derfor kan Søgne bli egen kommune igjen (Fædrelandsvennen – betalingsmur)

Medlemmer snakket ut om frustrasjon på lukket møte (Fædrelandsvennen – betalingsmur)

Kristiansand Arbeiderparti – evne til å lytte? – frihet til å ytre? (Vidar Ertzeid – Argument Agder)

 

Les også:

Skilmissestriden på Sørlandet tar en ny vending

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.