Du er allerede på almisser fra staten når den betaler deg strømstøtte. Om Stortinget vedtar Skatteutvalgets forslag til ny boligbeskatning, kan de som eier sitt hjem, bli tvunget ut på leiemarkedet. Plutselig vil den som egentlig klarer seg selv, bli klient i velferdsstaten Norge.

Skatteutvalget overleverte i desember sin utredning til regjeringen og anbefaler at boligbeskatningen i Norge skjerpes betydelig, blant annet ved å gjeninnføre fordelingsbeskatning av egen bolig.

Det er et svært uklokt forslag som er stikk imot det som har vært norsk politikk i årevis, der det har vært heiet fram av Stortinget at flest mulig nordmenn bør eie egen bolig. Til og med i innvandringssammenheng har det vært uttalt at hvis innvandrerne får eie bolig, vil de bli mer integrert, og det er stilt til rådighet midler gjennom Husbanken.

Rentefratrekket på lån, som nå kan stå for fall, har vært et virkemiddel for at folk skal eie sin egen bolig her i landet.

Men boligskatten er blitt skjerpet betydelig det siste tiåret, spesielt gjennom dokumentavgiften og mer bruk av kommunal eiendomsskatt. Disse to skattene har svært uheldige fordelingsvirkninger, og egen bolig har aldri vært dyrere å skaffe seg eller eie enn nå.

Du som har jobbet og spart til bolig, betaler kommunale avgifter av alle slag, eiendomsskatt, forsikrer din egen bolig som du også har vedlikeholdskostnader på, kan komme til å gå mørkere tider i møte dersom stortingspolitikerne følger Skatteutvalget.

Med enda sterkere lut mot dem som eier egen bolig, slik Skatteutvalget foreslår, vil man med en gjennomsnittsbolig i Norge komme til å måtte betale 28.000 kroner mer i skatt hvert år, viser et regnestykke fra Huseiernes Landsforbund.

Les mer: Øker boligskatten med 28.000 kr i året: Først flyttet Røkke…

Skatteutvalget foreslår at det gjeninnføres skatt på fordelen av bruk av egen bolig og fritidsbolig, noe som reelt sett kan drive folk som eier bolig ut på leiemarkedet. FOTO: Pixabay

Slakter Skatteutvalget

Det må innføres skatt på fordelene ved bruk av egen bolig, mener Skatteutvalget, som også plusser på en hel del kraftige endringer i negativ retning for norske boligeiere.

Om du allerede har kunnet slå fast at du er «klient» i strømstøttesystemet som Støre-regjeringen forfekter er verdens beste – men som reelt sett kun er det sjette beste i Europa, der du får tilbake litt av den overprisen du betaler for strøm –, kan det nå bli enda verre med en skatteendring for boliger.

Generalsekretrær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund med 270.000 medlemmer, sier det på denne måten i siste utgave av foreningens blad:

«Om Stortinget vedtar utvalgets forslag til ny boligbeskatning, vil det bli veldig mye dyrere å eie og ta vare på eget hjem.

Over tid vil forslagene innebære en trussel mot den norske boligmodellen. Familier som i dag er selveiere, kan bli tvunget ut på leiemarkedet.»

Og Meyer legger til at han mener Skatteutvalgets forslag vil frata folk med vanlige jobber og ordinære lønninger muligheter for å kunne eie sitt eget hjem.

Han sier rett ut at Skatteutvalget har sviktet på grunnleggende sammenhenger når de velger seg en modell for boligbeskatning som kan sidestilles med beskatningen av investeringer i aksjer, obligasjoner og annet med hensikt å gi avkastning.

Generalsekretæren i Huseiernes Landsforbund sier videre:

«Velferdssamfunnet vårt er et stort spleiselag. De som har mye, skal bidra med mer enn dem som har lite. Men i iveren etter rettferdighet og omfordeling må vi unngå at spleiselaget blir så dyrt at husholdningene, som har det beste utgangspunktet for å ta vare på seg selv, plutselig blir «klienter» i velferdsstaten. En boligbeskatning slik utvalget foreslår, kan dessverre skape en slik situasjon.»

Skattene øker, rentene stiger, inflasjonen øker, arbeidsledigheten øker, konkursene øker, gebyrer for offentlige tjenester øker, offentlige tjenester reduseres/fjernes og priser flyr i været for rubbel og bit av hva du skal kjøpe. Strømprisen norske politikere har bundet oss til gjennom EØS, Acer, Nordpool, kabler og EUs energipakker, er den aller viktigste lokomotiv-faktoren.

Feigheten er så ekstremt stor på Stortinget, og så mange partier har vært involvert underveis, at det ikke er mulig å frita et eneste politisk parti av en viss størrelse fra ansvar for nordmenns situasjon, som altså kan bli mye, mye verre dersom Skatteutvalget får gjennomslag hos våre stortingspolitikere.

Les også: Vedum avviser all kritikk mot skatteøkninger: – Vi gjør det riktige

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har vist at de sverger til økte skatter for å sope inn til den allerede velfylte statskassen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Tok de rikeste først – nå tar de alle oss andre

Skatteskjerpelsene for havbruksnæringen og energiselskapene ga en umiddelbar respons i dempet investeringsiver og permitteringer.

Her mener Støre-regjeringen det er penger å hente inn til pengebingen det ødsles ut fra til det Støre og altfor mange andre stortingspolitikere mener er gode tiltak, og aller helst utenlands.

Mer enn 40 milliarder går det ut i bistand fra fellesskapets kasse i år, det skal brukes 75 milliarder over fem år til Ukraina, og sammen med alt dette kommer det tusener av innvandrere hit fra ikke-vestlige land, som er en veldig kostbar ekstremsport for Norge.

For å få tilstrekkelig med midler til det han betrakter som viktige mål å kunne sole seg i utenlands, gasset Støre-regjeringen på i fjor med økt skatt mot de rikeste personene i Norge.

For 2022 ble skatteskruen strammet markant til, slik at for eksempel Kjell Inge Røkke ville ha hatt om lag 260 millioner kroner i formuesskatt og tilhørende utbytteskatt for å dekke formuesskatten.

For 2023 vil skatten bli ytterligere skjerpet, og enda mer tyngende ville det ha blitt hvis den såkalte «monsterskatten» (for eiendeler egnet til privat konsum i selskap) blir vedtatt.

Røkke, som har betalt over en milliard kroner for å bo i Norge siden 2015, skjønte at han måtte tappe selskapene han eier for enorme verdier for å kunne svare opp «monsterskatten». I 2022 flyttet han til Sveits, som den første av mange svært rike nordmenn.

Dagens regler gir altså norske investorer betydelig høyere skatt enn utenlandske investorer. Dette gir et sterkt incentiv til utflytting, men fra LOs toppsjef Peggy Hessen Følsvik lyder ropene «vi skal ta de rike, vi skal ta de rike», og det er ingen vilje eller evne hos Støre og Vedum til å ta inn over seg at økt skatt ikke er løsningen på alt.

Nå flytter altså de rike, verken mer eller mindre, og etterlater seg store hull i kommunale inntekter som må fylles for å unngå kutt og reduksjon i all aktivitet.

Disse hullene merkes også av alle oss andre, uten digre formuer og høye inntekter:

Økte renter, økte kostnader for drivstoff og strøm, samt økt pris på alt av innsatsvarer, har bidratt til mange konkurser og mer arbeidsledighet, noe som slår rett tilbake på økonomien til «vanlige folk» og den enkelte husstands trygghet.

Når finansminister Vedum snakker om at «en av ekstraregningene staten har måttet ta, er strømstøtteordningen», og han forteller at strømstøtten og andre lignende tiltak utgjør i underkant av 50 milliarder kroner, så er dette så grenseløst frekt at det ikke ligner noen ting.

Norsk vannkraft koster 10-15 øre per kilowattime å produsere, men når vi betaler en overpris opp mot 10 kroner per kilowattime, etter at prisene er fastsatt på gassprisnivå et sted nede i Europa, da vet vi at den feige Vedum prater tull og at det er vi – innbyggerne – som tar «ekstraregningen».

Trygve Slagsvold Vedum var svær i kjeften sammen med Jonas «Vanlige folks tur» Støre før stortingsvalget i 2021, og se hva vi har fått?

Husstandsøkonomier vakler, næringslivet vakler, og alt dette fordi norske politikere på Stortinget i flere tiår har lagt seg langflate for EU og er uten kunnskap og vilje til å se og lytte til løsninger andre serverer rett foran nesen på dem.

Politikere som mishandler egen befolkning er ikke verd å lytte til!

Astrid Lindgren sa det:

«Når politikere slutter å lytte til folk, er det på tide å bytte dem ut!»

Erik Bye sa det:

«Politikerne er til for folket. Når de slutter å høre hva folket mener, bør de finne seg noe annet å gjøre! Det første politikerne bør huske på når de våkner om morgenen, er at de er valgt inn som folkets tjenere, og ikke som folkets herrer!»

Hva sier du?

Skal du sitte på baken foran tv-en og ete Grandiosa, fôret opp med brød og sirkus fra NRK og øvrige medier også i valgåret 2023?

Kommer du til, etter å ha hørt på fett valgflesk i tonnevis fra politikerne i debattsendinger pressen legger premissene for, å stemme på de samme partiene du har stemt på «i alle år» og håpe på at det går bedre i neste omgang, eller skjønner du nå at de politiske partiene vi har per dags dato, er på helt ville veier og ikke er til å stole på?

Utrenskningen av norske politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, som alle sammen i en eller annen fasong har stemt for mer EU-underdanighet, mer strømprishelvete, mer klimahysteri og mer innvandring, samt mye annet som koster innbyggerne ekstreme summer og er i ferd med å underminere den tryggheten vi har i vårt eget land, vårt eget hjem, må starte allerede ved kommune- og fylkestingsvalget i september 2023.

Jo da, alt henger sammen med alt, helt fra lokalt nivå og inn på Stortinget, så utrenskningen må begynne i år, lokalt og regionalt.

Om naboen din er ordfører og en knakende hyggelig kar du spiller badminton med i hagen, eller om ordføreren i din kommune er en veldig aktiv person i det lokale idrettslaget og en kvinne du har vært stolt av som ordfører, tenk deg uansett nøye om:

Er disse lokale politikerne verdt din stemme enda en gang, når de lar være å skrike høyt til egne politikere sentralt hver eneste dag om den urett deres egne partitopper utsetter nordmenn for?

Er det ikke egentlig slik at dine lokale politikere er med på å legitimere vanviddet vi nå ser rett foran øynene våre, og som ødelegger nordmenns levevilkår?

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.