…så flyttet mange andre milliardærer og millionærer, og deretter enda noen flere, som mener de skattes i senk her i landet av Støre-regjeringen med en finansminister fra Senterpartiet uten bakkekontakt.

Dette kan ikke gå bra, når skattene øker, renter stiger, inflasjonen øker, arbeidsledigheten øker, konkursene øker, gebyrer for offentlige tjenester øker, offentlige tjenester reduseres og absolutt alt av priser ellers følger de høye strømprisene opp, som våre stortingspolitikere så kunnskapsløst og klønete har viklet oss inn i.

Og det er klart det koster oss mye penger som skattebetalere og forbruk av Oljefondet vårt, når våre stortingspolitikere og regjeringer ønsker å opptre som kakser i utlandet med bistandsmidler i 40 milliarderklassen pluss milliarder til Ukraina og andre land, og samtidig blar opp milliardsubsidier til ustabil energi.

Og alt dette for at et lite land som Norge via våre politikere skal fremstå som om «Norge redder verden!»

Meningsmålinger ved årsskiftet 2022/ 2023 fortalte sitt tydelige språk:

* Halvparten av befolkningen venter å få dårligere råd, til dels svært dårligere
* 36 prosent av småbarnsforeldre sier de ikke vil klare utgiftene. Mens en tredel ser ingen problemer.

Der har du Forskjells-Norge, og det stiger frem under en Ap- og Sp-regjering. Det er et godt stykke unna Arbeiderpartiets offisielle kamp for disse som sitter «nederst ved bordet».

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum legger for dagen en avventende holdning til hvordan eksperimentene deres vil slå ut. Kan vi tåle mer grønn satsing, mer strømeksport til EU, flere penger til bistand og mer import av dysfynksjonelle fremmedkulturelle?

Støre og Vedum ser ikke ut til å bry seg. Prisstigningen skyldes årsaker utenfor deres kontroll, hevder de to partilederne. Vi vet det ikke er sant. Staten er søkkrik. Likevel øker den skattene.

Snart er det vel din og min tur til å flytte?

Les mer: Røkke flytter til Sveits, reaksjonene lot ikke vente på seg

Kjell Inge Røkke er den rikeste og mest profilerte nordmannen som har flyttet fra Norge de siste årene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regning på 10 år: 163.000 kroner!

Skatteutvalgets forslag kom før jul i fjor, og flere av de foreslåtte endringene vil ha betydning for landets boligeiere dersom de blir gjennomført.

Om skatt på bolig skriver utvalget innledningsvis:

«Dagens regler bidrar til å favorisere investeringer i boliger, noe som medfører høyere boligpriser og som dermed gjør det vanskeligere for nykommere å komme inn på boligmarkedet».

Utvalget foreslår at det gjeninnføres skatt på fordelen av bruk av egen bolig og fritidsbolig. En slik regel hadde vi i Norge frem til 2005, og det er denne regelen som foreslås gjeninnført.

Flere har regnet på hva Skatteutvalgets forslag innebærer. Blant de som har sett grundig på hva skatteforslaget betyr for mange av oss nordmenn er organisasjonen Huseierne.

Du risikerer en stor årlig boligskatteøkning hvis politikerne vedtar forslagene.

To elementer i Huseiernes regnestykke, som har laget eksemplene med en bolig til 4,7 millioner kroner, som var gjennomsnittsprisen for en bolig solgt i fjerde kvartal 2022 i Norge, er avgjørende for hvordan din fremtid som boligeier blir:

* Skatt på fordel ved å bo i egen bolig
* Økt eiendomsskatt når bunnfradraget fjernes

Disse to endringene alene vil i Huseiernees eksempel bety en økt årlig skattebelastning på 28.000 kroner!

Samtidig som Skatteutvalget foreslår å fjerne dokumentavgiften du betaler når du kjøper bolig, blir det å eie bolig mye dyrere for deg og meg som har jobbet, spart penger og investert i en bolig, som vi attpåtil kanskje betaler dyre renter og avdrag på.

Over ti år vil økt skattebelastning i Huseiernes regnestykke havne på 28.000 kr x 10 år = 280.000 kroner. Så trekkes det fra spart dokumentavgift på 117.500 kroner.

Vel å merke er at besparelser i dokumentavgiften kun inntreffer for deg som kjøper og selger. De som allerede bor i egen bolig, får intet mindre enn en tilleggsskatt. Det betyr at det nye skattesystemet vil gi en skatteskjerpelse på 163.500 kroner over 10 år!

Men det stopper ikke der. Skatteutvalget foreslår også økt skatt på flere andre områder som treffer mange vanlige borgere:

* Økt skatt på å eie og selge hytte
*Skatt på utleie i egen bolig
*Fjerning av rentefradraget, hvis skatt på bolig ikke innføres
*Gevinstskatt ved salg av egen bolig, hvis du selger før du har eid boligen i fem år

Dette får du på toppen av alt annet som øker i pris, dersom politikerne går inn for det.

Vi snakker om et pennestrøk, så flås du!

Les mer: Vil skattlegge fordel ved bruk av egen bolig

Partileder Jonas Gahr Støre brukte slagordet «Nå er det vanlige folks tur» svært ofte under oppkjøringen til stortingsvalget i 2021, men har innrømmet at det aldri var hans favorittslagord. Vittige tunger har døpt om slagordet til «Nå er det vanlige folks tur til å betale», i sammenheng med den vanvittige, kostbare politikken som føres fra Støre-regjeringen. Foto: Berit Roald / NTB

Eliminering av skattekåte partier starter allerede ved lokalvalget i september 2023

Jeg er tilhenger av å stille spørsmål til lokale politikere på valgstand, i leserbrev i lokalavisen, ved henvendelser til lokalpartienes Facebook-kontoer etc etc før årets kommune- og fylkestingsvalg i september.

Du kan f.eks. spørre:

* Hvordan stiller du deg til regjeringens overføringer av midler til kommunene? Passe store eller skulle de ha vært større?

* Hvis ditt parti mener at kommunene får for lite; Hva har du gjort for at kommune-Norge og vår kommune skal få mer?

* Hvordan stiller du deg til regjeringen og Stortingets energipolitikk? Fornuftig å være tilkoblet Europa i kabler og få gasspris på norsk vannkraft?

* Hvordan stiller du deg til vindkraft mange steder i Norge?

* Hvordan stiller du deg til atomkraft?

* Hvordan stiller du deg til den innvandringspolitikken vi har sett hit til Norge de siste 5-10-15 årene? Er denne politikken bra eller dårlig for kultur og økonomi?

* Hvordan stiller du deg til norsk bistandspolitikk? Bruker vi for mye, for lite eller akkurat passe penger på slikt?

* Hvordan stiller du deg til norsk medlemskap i EU?

* Hvordan stiller du deg til at Norge går tilbake til den handelsavtalen vi hadde før EØS-avtalen?

* Hvordan stiller du deg til endringene Skatteutvalget foreslår, som blir enda en belastning for kommunens innbyggere?

Du har sikkert mange flere spørsmål du vil ha avklart med dine lokale politikere, og sørg for å få skikkelige svar før du går til valg.

Det er ingen grunn til å velge seg politikere lokalt, som stilletiende føyer seg etter den til enhver sittende regjering og politiske partier på Stortinget.

Kast lokalpolitikerne ut, om de ikke faller i smak!

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.