Endelig har vi kommet dit hvor vi kan rulle ut abonnementsløsningen, den som skal gjøre Document til en profesjonell mediebedrift.

Først når vi knekker den kommersielle koden og ser at leserne er villige til å betale et ordinært abonnement, vil andre medier forstå at vi er kommet for å bli. Betalingsvilligheten avgjør.

På den ene siden selger vi et redaksjonelt produkt på linje med alle andre. Men Document er noe mer. Vi deler en visjon om et Norge som styres ut fra norsk historie og norsk kultur. Den er forpliktende for oss, og ikke kakepynt. Vår visjon tilbys alle som bor og lever i Norge. Nye innbyggere skal integreres i det norske, ikke omvendt.

Vi har holdt på i så mange år at den utviklingen vi har observert, ikke lar seg benekte. Den er tydelig i alle de tre nordiske land. Vi er overbevist om at det er en katastrofal kurs, en som folk flest ikke ønsker, hvis de hadde hatt muligheten for å ta et valg. Men medienes rolle er snarere blitt å mørklegge landskapet. På amerikansk kalles det gaslighting: å spre forvirring, slik at folk fører skinndebatter og ikke forstår hva som egentlig skjer. De viktige debattene innhegnes med tabuer. Ord som befolkningsutskiftning er bannlyst. Hatlover henger som damoklessverd over borgerne.

Fordi vi har arbeidet med temaene i mange år nå, er vi sikre på vårt ståsted. Vi er sikre i vår vurderingsevne. Vi er sikre på hva vi står for.

Vi vil gjerne invitere leserne inn til å delta i vår dugnad. Uavhengighet er en ufravikelig betingelse. Å godta statlige penger er uforenlig med en fri presse. Mediene og staten har de senere år vokst sammen, jf. Medietilsynet og skoleundervisning i fake news. Aller helst vil de skolere våre barn til å sky sannheter som ikke har godkjentstempel.

Utviklingen har gått i rasende fart, og særlig det siste året er sensuren og undertrykkelsen blitt merkbar. Med undertrykkelse mener vi at folk mister jobben for å mene noe. Dit er vi kommet, selv om mediene ikke vil rapportere om det. Alle vet at det skjer. Alle vet at søkeres historie på nett blir gransket og at nåløyet er blitt trangere.

Vårt svar er å utvikle en mediebedrift som er et fellesskap, som bygger på visse verdier og en forestilling om hvordan samfunnet skal være regulert. Vi tror på frivillighet, fri vilje og god vilje.

Vi ønsker å trekke leserne og seerne med, involvere dem og rendyrke vår journalistiske profil. Vår oppgave er å være journalister, ikke politikere.

Du har nå mulighet til å velge tre abonnementstyper. Alle tre typer er grunnleggende betaling for samme produkt: nettavisen, tv-sendinger og podcaster. I tillegg tilbyr vi bøker fra vårt energiske Document Forlag til Premium- og VIP-abonnenter. Her er det mye spennende som kommer!

Et ordinært abonnement til 199,- per måned gir tilgang til alle artikler.

Et Premium-abonnement til kr 499,- per måned gir tilgang til alle artikler. I tillegg vil du få tilsendt ett eksemplar av nye egenproduserte bokutgivelser fra Document Forlag så snart bøkene foreligger fra trykkeriet – maksimum fem per år.

Et VIP-abonnement til kr 999,- per måned gir tilgang til alle artikler. Du vil også få tilsendt ett eksemplar av alle nye egenproduserte bokutgivelser fra Document Forlag så snart de foreligger fra trykkeriet. I tillegg vil vi invitere VIP-medlemmer til strategimøter med redaksjonen og med det gi dem anledning til å påvirke Documents profil og vekst.

Det foreligger helt andre vilkår for å danne en fri mediebedrift enn en som er en del av folden med statsstøtte og «godkjentstempel». Vi må stort sett gjøre nybrottsarbeid. De journalistene som kommer til oss, må vite at vi kan lønne dem og gi dem en karriere. Problemet har vært at dét har ikke frie medier kunnet gjøre. De har ikke hatt økonomisk evne. Nå opplever vi at folk kommer til oss og tilbyr sine tjenester. Vi er på en oppadstigende spiral og har ingen ønsker eller planer om å senke ambisjonene.

Det er ikke bare George Floyd og BLM/Antifa som ruller frem. Også vi rykker frem!

Det som skjer, skjer nå! Det er nå Demokratene og Big Tech rykker frem og forsøker å underlegge seg Amerika. Hvis de lykkes, vil det bli trange kår for frie medier i Vest-Europa. Vi ser at videoer og innlegg slettes i stadig raskere tempo fra Big Tech. Det betyr at vi f.eks. ikke lenger kan lenke til videoer på YouTube, for i neste måned er de forsvunnet. Et blikk på våre tidligere artikler avdekker at videolenkene er blitt tomme. Og Google-søk gir stadig smalere resultater.

Vi øker derfor kapasiteten for selv å kopiere og lagre det som vi mener må bevares for ettertiden på våre egne servere. En ny søkefunksjon vil også gjøre det enklere for leserne å finne tidligere artikler med samme tema/søkeord.

Vi har stadig flere som etterlyser våre tekster på engelsk. For å kunne produsere norske nyheter til utlandet, har vi sikret oss Document.eu. Å kommunisere med den engelske verden er viktig. Vi er en del av verden. Skillet mellom de skandinaviske landene oppleves kunstig. Vi ser frem til å samle redaksjonelle medarbeidere fra tre land. Sentralredaksjonen vil ligge i Oslo. Det er det mange fordeler ved. I våre skandinaviske land ser vi de samme problemene med famlende politikere og en befolkning som føler avmakt. Vi har mye til felles og må utveksle erfaringer og nyheter med hverandre.

Vår betalingsmur blir meget snill. Utvalgte artikler av typen spennende kommentarer vil bli liggende bak en mur i 12 timer. Vi håper og tror at dette vil være en påminnelse til lojale lesere om at vi ikke kan fortsette å levere nettavis uten tilstrekkelig inntjening. Til syvende og sist kommer regningen på bordet, og den har forfalt nå.

I 18 år har Document levert gratis innhold. En voksende skare har gitt oss donasjoner, og vi håper selvsagt at disse sjenerøse menneskene vil fortsette med det. Vi vil fremdeles være avhengig av frivillige donasjoner i tillegg til abonnementsinntekter. Men vi ser for oss at en ny stor skare vil erkjenne at det er slutt på å være gratispassasjer, og at de derfor vil tegne seg.

Abonnement kan betales med bankkort eller Vipps. Vi har fått avtale med Vipps for faste månedlige betalinger. Vi vurderer også å få til en fast avtale med Paypal.

Kjære trofaste lesere, vi ønsker dere alle hjertelig velkommen!

Her kan du bli medlem ved å velge abonnement.

 

Et par praktiske ting:

Vi forstår at det er enkelte som av helt spesielle årsaker må fortsette å være anonyme bidragsytere. Ta kontakt med oss på e-post (hanne@document.no) hvis du er en av disse.

Det er sikkert også mange som har spørsmål om hvorvidt de skal fortsette å betale fast per måned slik de allerede gjør fremfor å tegne abonnement. Det er helt opp til deg. Hvis du har registrert deg som eksisterende bidragsyter, så blir du foreløpig fritatt for tidsmur.

Hvis du betaler fast hver måned med bankkort og ønsker å skifte til abonnement, så ta kontakt (hanne@document.no). Vårt nye abonnementssystem gir deg anledning til selv å bytte bankkort (i motsetning til nå).

Abonnementsvilkårene ligger nederst på forsiden vår.

Vi forventer ikke at denne overgangen blir helt uten humper. Bær over med oss, vi vil jobbe alt vi kan for å få det på plass. : )

 

Les også

-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.