ABONNEMENTSVILKÅR FOR DOCUMENT PLUSS

Innholdsfortegnelse:

 1. Kjøp av abonnement
 2. Priser
 3. Endring av produkter, tjenester og vilkår
 4. Angrerett og retur
 5. Reklamasjon
 6. Immaterielle rettigheter
 7. Personvern
 8. Kundeservice og kontaktinformasjon
 9. Oppsigelse av abonnement
 10. Ansvar
 11. Brudd på vilkårene
 12. Lovvalg og verneting
 13. Enkeltdonasjoner i tillegg til abonnement

Document Pluss er en digital abonnementstjeneste levert av Document.no AS. Document Pluss er en samlebetegnelse for Ordinært-abonnement, Premium-abonnement og VIP-abonnement.

Disse vilkårene regulerer kjøp og bruk av Document Pluss. Ved å bruke tjenesten godtar du, og er bundet av Vilkårene og personvernerklæringen, se punkt 7 under.

1. Kjøp av abonnement

Når du kjøper abonnement på Document Pluss får du tilgang til tjenesten til du eventuelt velger å si opp abonnementet. Abonnementet er personlig.

Abonnementet løper ut avtaleperioden som er angitt i bestillingen, og fornyes automatisk, med mindre du sier opp abonnementet senest 48 timer før avtaleperioden utløper.

For å få tilgang til Document Pluss må du opprette bruker-ID. Du er selv ansvarlig for til å enhver tid sikre at informasjonen som fremgår av din brukerkonto er korrekt, samt ansvarlig for å beskytte din kontoinformasjon.

2. Priser

Vi har tre ulike abonnementer. Pris på ordinært abonnementet er 199 kroner per måned. Premium-abonnement og VIP-abonnement koster henholdsvis 499,- og 999,- per måned.

Tjenesten er p.t. fritatt for mva.

Document Pluss forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement med 14 dagers varsel. Du kan når som helst si opp abonnementet ved prisendringer med virkning fra det tidspunkt da prisendringen trer i kraft.

3. Endring av produkter, tjenester og vilkår

Document Pluss forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene og tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys, når som helst. Vi vil gi deg informasjon på epost-adressen du har oppgitt ved registrering av bruker-ID (se punkt 1), hvis endringene gjelder for dine produkter og tjenester.

Document Pluss forbeholder seg også retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse vilkårene.

4. Angrerett og retur

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra innen 14 dager etter at din bestilling er aktivert.

5. Reklamasjon

Ved tvister og uenigheter mellom Document.no AS og deg kan du klage til Forbrukerrådet.

6. Immaterielle rettigheter

Document.no AS innehar alle immaterielle rettigheter til abonnementstjenesten og innholdet på Document Pluss.

Ved å kjøpe abonnement og benytte seg av dette får du ikke noe eierskap eller lisens til noen immaterielle rettigheter i tjenesten eller innholdet på Document.no sider. Varemerker og logoer som vises på Document.nos sider, eller som en del av abonnementstjenesten i Document Pluss, tilhører Document.no AS.

7. Personvern

Når du kjøper abonnement fra Document Pluss, eller bruker våre nettsider, vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere det abonnementet du har kjøpt, og for å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det etter gjeldende personvernregler. Se personvernerklæringen for mer informasjon om hvordan Document.no AS behandler dine personopplysninger.

8. Kundeservice og kontaktinformasjon

For å få hjelp med spørsmål du har, anbefaler vi at du kontakter oss på kontakt@document.no.

Document.no A/S
Postboks 6846 St. Olavs plass
N-0130 Oslo

Organisasjonsnummer: 893 068 392

Mobiltelefon: 413 54 638

9. Oppsigelse av abonnementet

Abonnementet på Document Pluss kan sies opp når som helst, men senest 48 timer før avtaleperioden utløper og abonnementet automatisk fornyes. Oppsigelsen gjøres gjennom å kontakte redaksjonen på e-post.

10. Ansvar

Document.no AS tilstreber til enhver tid å levere Document Pluss på en profesjonell måte. Av og til vil vi trenge å gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av og i disse periodene vil tjenesten kunne være utilgjengelig. Document.no AS forbeholder seg også retten til å stenge tjenesten.

Document Pluss kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider. Document.no AS fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på eller tilknyttet tredjeparts nettsider.

Document.no AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap av fortjeneste som skulle oppstå i forbindelse med tjenesten.

11. Brudd på vilkårene

Ved brudd, eller mistanke om brudd, på disse Vilkårene forbeholder Document Pluss seg retten til å terminere ditt abonnement med umiddelbar virkning. I slike tilfeller vil Document Pluss sende deg en orientering om dette på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av bruker-ID (se punkt 1). I slike tilfeller kan Document Pluss også nekte deg å opprette nytt abonnement.

12. Lovvalg og verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Document Pluss er en tjeneste levert av Document.no AS. Disse vilkårene regulerer ditt kjøp og bruk av Document Pluss.

13. Enkeltdonasjoner i tillegg til abonnement

Ved innbetaling av frivillige enkeltdonasjoner kan brukere benytte både Vipps, PayPal, bankkort eller overføring til bankkonto. Disse donasjonene er ikke underlagt abonnementsvilkårene.