Foto: Facebook

 

Hassan Ali Abdirasaaq, som representerer Arbeiderpartiet i Stange kommunestyre, krever på vegne av somalierne i kommunen at Senterpartiets gruppeleder Aasa Gjestvang ber dem om unnskyldning, skriver Hamar Arbeiderblad (HA).

Bakgrunnen er at Gjestvang har sendt en interpellasjon til kommunestyret om et lokale i Stange sentrum som til omgivelsenes overraskelse plutselig viste seg å romme en moské. Gjestvang fremhevet behovet for åpenhet omkring de religiøse ledernes holdning til spørsmål som likestilling, tvangsekteskap og omskjæring.

Hverken politikere, integreringsråd eller flyktningtjeneste visste om at det hadde blitt moské i Jernbanegata 5, og da det kom offentligheten for øre ble det reist spørsmål om bruken av lokalene er i samsvar med reguleringsplanen – noe Stanges ordfører Nils A. Røhne sier det «vurderes av administrasjonen» at den er.

Abdirasaaq mener tilsynelatende at angrep er beste forsvar:

– Gjestvang trekker inn tvangsekteskap og omskjæring som et fenomen blant somaliere i Stange når hun fremmer interpellasjon om Jernbanegata 5 i kommunestyret. Islamsk kultursenter i Stange med 54 medlemmer er ingen hemmelig moske eller område. Folk i Norge har fri religion- og forsamlingsrett. Det som Gjestvang har sagt i denne debatten synes jeg er et overgrep mot vår religionsfrihet. Derfor hadde en unnskyldning fra Gjestvang vært på sin plass, sier Abdirasaaq til HA.

Sp-representanten lar seg ikke vippe av pinnen av Abdirasaaqs krenkethet.

– Jeg har ikke gjort noe annet enn å spørre om det er en moske i Stange. Da blir det veldig rart at kommunens ledelse svarer nei i august 2017. Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal be om unnskyldning. Min intensjon har vært ønske om åpenhet og integrering og gode vilje bak spørsmålet mitt.

Debatten om interpellasjonen ble preget av at Frp understreket vanskelighetene massemigrasjonen til Europa skaper også i et lokalsamfunn som Stange, mens Miljøpartiet De Grønnes (MDG) Gunnar Kjeverud ikke så noen andre problemer enn andre politikeres skepsis, og mente muslimer må møtes med tillit.

Den innstillingen er svært vanskelig å dele i lys av alt som er skjedd de senere årene. Moskeenes rolle i segregasjonen og i radikaliseringen av terrorister er velkjent, også fra Norge. Abdirasaaqs opptreden er da også helt i tråd med den som er vanlig hos islamfunksjonærer med sekulær fremtoning Europa rundt, idet han avfeier at det kan finnes problemer med moskeer, eller «islamske kultursentre», og påberoper seg krenkelse ved den minste skepsis.

Når Facebook dessuten kan legge for dagen at en datter av denne åttebarnsfaren også bruker hijab, fremtrer en nokså klar profil av en islamist. Den bekreftes også av at Abdirasaaq i kommunalpolitisk sammenheng påberoper seg å tale på vegne av alle somalierne på stedet (mens han i andre sammenhenger har omtalt seg som nordmann). Rent bortsett fra at han umulig kan tale på vegne av de frihetselskende somalierne som måtte bo i Stange kommune, er det Ap og de menneskene som har stemt på ham, han representerer.

Det er liten tvil om at berøringsangsten er stor rundt omkring i norske lokalsamfunn når det gjelder saker som dette. Så lenge den angsten er større enn bekymringen for at Norge blir litt mer som Libanon, og i fravær av kunnskaper og et verdigrunnlag verdt betegnelsen som naturlig motvirker det, pågår islamiseringen ufortrødent. Noen klamrer seg fast til den relativiserende innbilningen om at islam er som andre religioner, men virkeligheten forteller at der islam får fotfeste, følger konfliktene med på lasset.

Stange har de senere årene tatt imot et høyt antall «flyktninger». Det er vel tvilsomt om de skjønner hva de holder på med, men det er på tide å våkne opp nå – selv på trauste Hedmarken.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂