Som Document.no har skrevet om, så har det sjiamuslimske trossamfunnet Kawther Al-nabi nylig kjøpt et bygg i Nittedal utenfor Oslo for 14 millioner kroner, som de rundt 100 aktive medlemmene i Nittedals-regionen skal gjøre om til moské. Dette har fått noen av beboerne i nabolaget til å reagere, skriver lokalavisen Varingen:

– Vi er redd for at en moské vil føre til stor biltrafikk rett forbi Holumskogen skole. Området i Stamveien er regulert til næringsformål og har dårlig infrastruktur med minibuss som går en gang i timen, sier leder Mariann Slette Våge i Holumskogen vel.

Etter oppslaget i Varingen om mosképlanene har hun blitt oppringt av flere velmedlemmer som er bekymret.

Trolig ville det vært mer kontroversielt å anlegge en moské i et regulert boligområde, på grunn av problemer med parkeringsareal, skriver avisen. Imam Sayed Masih Soltani i Kawther Al-nabi beroliger befolkningen:

– Huset vil få en allsidig bruk med kulturell virksomhet, undervisning og bønnesamlinger. Aktivitetene vil stort sett foregå om ettermiddagene. Vi samles ikke til bønn fem ganger om dag. Vi er i Norge, mann.

You bet, imam Soltani, og det skulle vært interessant å lese dine svar dersom journalisten hadde åndsnærværelse nok til å spørre deg om dine og menighetens syn på likestilling mellom kjønnene, ytringsfrihet til å drive blasfemi, hijab og homser samt hvilke lover og regler du mener bør legges til grunn i samfunnet vårt. Men mer om dette lenger ned i artikkelen.

Lokalavisen Varingen skriver videre at nyheten om moské i Nittedal har «pådratt seg en del kritiske, for ikke å si hatske, kommentarer» på avisens Facebook-side:

– Jeg vet at rødgrønne politikere styrer Nittedal kommune, så flertallet i Nittedal vil nok ha denne ukulturen, en megastor moské med minaret (gjalletårn) som ruver over alle bolighusene, skriver en.

– Hvordan har disse medlemmene stablet 14 millioner kroner på bordet for kjøp, og så kommer oppussing i tillegg? Lukter bidrag fra totalitære regimer, spør en annen.

Utblåsninger som»jeg kan ikke fordra lyden av støyende kirkeklokker»eller relevante spørsmål om finansiering av menighetshus hadde neppe fått Varingens journalist til å trekke frem ordet «hatsk», men islamkritikk bedømmes jo jevnt over etter andre og strengere kriterier. Imam Soltani synes det imidlertid er trist at folk får seg til å skrive slik kommentarer:

– Vi prøver å være positive i samfunnet vårt. Vi kjemper for fred og dialog og jobber hardt for integrering. En viktig aktivitet i Stamveien blir å gi råd og veiledning til medlemmer for å hindre at noen glir mot ekstremisme, sier Masih Soltani.

Vårt flerkulturelle Norge, altså. Tore Berg administrerer den lukkede Facebook-gruppa Forum Nittedal, og foreslår i stedet en annen løsning:

– Jeg syns det er flott og naturlig at det kommer moské i Nittedal, men hvorfor skal den ligge avsides til på Holum skog? Hva slags integrering er det? Hvorfor ikke trekke den inn i området ved kulturhuset og kirken på Rotnes som enda en ny byggestein i utviklinga av et kommunesentrum. Kommunen sier den skal samle, og ikke lenger spre, men det er jo ikke tilfelle, skriver Berg.

Til Tore Berg og andre som synes det er «flott og naturlig» med moskéer:

Samtlige islamske land jobber aktivt for å begrense ytringsfriheten, især ytringer som tar sikte på å kritiser eller vrøvle med islam. Hvor «naturlig» er disse holdningene i et sekulært og vestlig land som Norge?

Imam Soltani var i årene 2009-2017 daglig leder for Det Norske Imam Ali Senter i Oslo. I en rapport om «Moskeene i Oslo» fra 2016 heter det om denne moskéen:

  • Politisk tilknytning eller sympati med det iranske regimet.
  • Moskeens lokaler eies av organisasjonen Ahl ul Beyt, ifølge NRK. Dette er en sji-amuslimsk misjonsorganisasjon grunnlagt og ledet av Irans åndelige leder ayatollah Ali Khamenei.
  • Det iranske regimet har et organisert nettverk i Europa, som blant annet brukes til å rekruttere folk til å jobbe for seg, som for eksempel kartlegging av iranske eksilmiljøer og motstandere av regimet.
  • Ikke bare iranske, men også moskeer dominert av afghanske, arabisk- og urdutalende medlemmer skal være støttet eller under innflytelse fra det iranske regimet.

Hvor troverdig er hans forsikringer om at det «jobbes hardt for integrering» når tilknytningen til sharia-styrte presteregimet i Iran åpenbart er sterk?

Ifølge Vårt Land søkte Det Norske Imam Ali Senter i 2010 å bli registrert som offentlig godkjent trossamfunn, noe som ville utløse offentlig pengestøtte. I mai 2012 ga Fylkesmannen moskeen klar beskjed: Registreringen ble avslått på grunn av forsamlingens praktisering av islamsk lov, dvs. sharia-lovgivning.

«I denne saken har det framkommet at Det Norske Imam Ali Senter forestår vigsler og skilsmisser i henhold til Sharia lovgivningen. […] Norske lover vedtas av Stortinget, og gjelder for alle borgere som oppholder seg innenfor Norges landegrenser. Sharia lover er ikke vedtatt av Stortinget, og gjelder ikke her i landet. Det Norske Imam Ali Senter er underlagt norsk lovgivning, og har derfor ingen lovlig myndighet til å foreta vigsler eller skilsmisser i henhold til Sharia.»

Daværende styremedlem i Det Norske Imam Ali Senter, Ali Reza Moaddeli, uttalte den gang blant annet:

– Hva tenker du om holocaust?

– Jeg har ingen oversikt over historien. Jeg er ikke opptatt av det. Men slik jeg ser det, er ikke det som sies om holocaust riktig. Det samme mener jeg om 11. september. Jeg er helt sikker på at det ikke var muslimer som sto bak 11. september-angrepene, sier Moaddeli.

Om finansieringen av det 14 millioner kroner dyre bygget sier imam Soltani til avisen Varingen at 9 millioner kroner er banklån og 5 millioner kroner er «donasjoner fra medlemmene i tråd med sjiamuslimske regler». Imamen opplyser videre at den islamske menigheten han representerer, Kawther Al-nabi, har rundt 100 aktive medlemmer i regionen. Dette gir en snitt-donasjon på ca. 50.000 kroner pr. medlem. Hvor troverdig er dette, når man også tar den gjennomgående lavere arbeidsledigheten blant mange innvandrere i betraktning?

Ola & Kari skjønner fortsatt ikke hva som traff dem.