Nytt

Vårt Land skriver i dag at en  Oslo-moské innvilget sharia skilsmisser, selv om fylkesmannen nektet å godkjenne den sjiamuslimske forsamlingen i Oslo som brukte islamsk lov. Moskeen forpliktet seg til å etterleve norsk lov, men brøt løftet.

Ifølge Vårt Land søkte Det Norske Imam Ali Senter i 2010 å bli registrert som offentlig godkjent trossamfunn, noe som utløser offentlig pengestøtte. Moskeen ble etablert i 2004 og er hovedsaklig for sjiamuslimske iranere.

imam.ali.senter

I mai 2012 ga Fylkesmannen ifølge Vårt Land moskeen klar beskjed: Vi avslår registreringen på grunn av forsamlingens praktisering av islamsk lov:

I denne saken har det framkommet at Det Norske Imam Ali Senter forestår vigsler og skilsmisser i henhold til Sharia lovgivningen», skrev Fylkesmannen i avslagsbrevet til trossamfunnet.

Fram til vi søkte registrering utførte vi vigsler og skilsmisser i henhold til Sharia, det er rett, sier styreleder Mehdi Tadayoun i Imam Ali Senter til Vårt Land.

Moskeen forsvarte seg i brevs form med at «Islamsk vigsel og skilsmisse er imidlertid ett tillegg til, og ikke en erstatning for Norsk vigsel eller skilsmisse» og opplyste at «er bemyndighet av Islamske autoriteter/Ayatollaer for denne typen velsignelse».

Fylkesmannen avviste forklaringen:

Norske lover vedtas av Stortinget, og gjelder for alle borgere som oppholder seg innenfor Norges landegrenser. Sharia lover er ikke vedtatt av Stortinget, og gjelder ikke her i landet. Det Norske Imam Ali Senter er underlagt norsk lovgivning, og har derfor ingen lovlig myndighet til å foreta vigsler eller skilsmisser i henhold til Sharia.

Lovet stopp

Moskeen, som ligger Hellerud, øst i Oslo, klaget i 2012 på avslaget om registrering – og lovet bot og bedring:

Vi har tidligere ikke oppfattet det helt klart at våre vigsler/skilsmisser er i strid med Norsk Lov. Vi beklager at vi ikke tidligere har oppfattet Fylkesmannen tydelig nok. Vi har derfor stoppet all virksomhet vedr. vigsler og skilsmisser med virking fra mottak av vedtaket.

Fylkesmannen omgjorde vedtaket om å nekte, men satte ifølge Vårt Land ufravikelige vilkår:

Vi vil i den anledning presisere at virkningen av vårt omgjøringsvedtak er at denne virksomheten heller ikke må gjenopptas av Det Norske Imam Ali Senter på et senere tidspunkt.

Merete Helstad, leder juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som avdelingsdirektør har fulgt saken med Imam Ali Senter tett, og på spørsmål fra Vårt Lands journalist, Bjørgulv K. Bjåen, om hvordan hun vil karakterisere praksisen moskeen førte fram til den søkte registrering – og lovbruddet som ble avdekket, svarer hun:

 Jeg deler ikke ut slike vurderinger, og viser til ord hun har brukt i brev til Imam Ali Senter: «(…) i strid med norsk rett.

I fjor fikk moskeen ifølge Vårt Land 217 242 kr i statsstøtte.

Saken vekker også oppsikt på Stortinget, og Frps Mazyar Keshvari  viser til integreringsforliket som alle unntatt SV og MDG ble enige om i desember – siste punkt lyder slik: «Religiøse ledere som gjennom sin virksomhet bidrar til å svekke integreringen, bør ikke få innvilget oppholdstillatelse», og sier til Vårt Land:

 På dette grunnlaget bør religiøse ledere som ikke støtter opp om integreringsarbeidet vises ut.

NRK skrev i 2010 at moskéen benytter imamer som Iran har sendt til Norge.

«Imam Ali Senter har imamer fra Iran som fremmer holdninger vi ikke ønsker i Norge. En imam i denne moskeen som jeg snakket med, fortalte at den iranske opposisjonen var sionistisk infisert. Han brukte som eksempel at når kvinner bestrider menns rett til å slå sine koner, var det jødisk infiltrasjon,» forteller en av kildene til NRK.

På hjemmesiden til Imam Ali Senter er det lenker til iranske sider med antisemittisk innhold.

Ali Reza Moaddeli, styremedlem i moskeen, avviste kritikken. Han er en typisk holocaust-fornekter og mener at 9/11-terroren ikke ble utført av muslimer.

– Hva tenker du om holocaust?

– Jeg har ingen oversikt over historien. Jeg er ikke opptatt av det. Men slik jeg ser det, er ikke det som sies om holocaust riktig. Det samme mener jeg om 11. september. Jeg er helt sikker på at det ikke var muslimer som sto bak 11. september-angrepene, sier Moaddeli.

Imam Ali

Imam Ali Senter på Hellerud ved Tveita i Oslo.