Presteregimet i Iran finansierer moskeer og sender imamer til Norge for å forkynne hat mot Vesten. Hensikten er å forberede norske muslimer på å utføre terrorhandlinger hvis det en dag blir gitt ordre om det, sier en kilde til NRK.

I kampen for å vinne europeiske muslimer for en svært konservativ og ytterliggående utgave av islam, tilbyr både Iran og Saudi-Arabia seg å finansiere moskeer og deretter sende imamer til bl.a. Norge:

De norske muslimene skal med det forberedes på handling.

– Imamene her kommer fra Iran. De tolker Koranen for oss og lærer folk de religiøse reglene. De skal også veilede i sosiale situasjoner, sier Ali Reza Moaddeli.
Irans presteregime sender imamer

Han er styremedlem i Det Norske Imam Ali Senter i Oslo, en moské med rundt 200 medlemmer. Moskeen har tette bånd til det iranske prestestyret og tar flere ganger i året imot imamer som er valgt ut og sendt hit av Irans presteregime.

De iranske imamene tilhører den shiamuslimske misjonsorganisasjonen Ahl-ul Beyt, som ledes av Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Moskeen på Tveita i Oslo er drevet av denne organisasjonen.

NRKs kilder, som av sikkerhetshensyn ikke kan stå frem med navn, forteller om flere moskeer i Norge som har nær tilknytning til det iranske regimet og hvilket budskap som blir formidlet til norske muslimer i de aktuelle moskeene.

«Imam Ali Senter har imamer fra Iran som fremmer holdninger vi ikke ønsker i Norge. En imam i denne moskeen som jeg snakket med, fortalte at den iranske opposisjonen var sionistisk infisert. Han brukte som eksempel at når kvinner bestrider menns rett til å slå sine koner, var det jødisk infiltrasjon,» forteller en av kildene til NRK.

På hjemmesiden til Imam Ali Senter er det lenker til iranske sider med antisemittisk innhold.

Styremedlem i moskeen, Ali Reza Moaddeli, avviser kritikken. I tillegg avviser han holocaust og at terrorangrepet på USA 11. september 2001 ble utført av muslimer:

– Det er ikke norske verdier som gjør det vanskelig å være muslim i Norge, det er feiltolkningen av disse verdiene, som ytringsfriheten. Det er greit å forbanne profeten og såre en milliard mennesker, samtidig som man ikke kan diskutere holocaust. Det er litt rart, sier han.

– Hva tenker du om holocaust?

– Jeg har ingen oversikt over historien. Jeg er ikke opptatt av det. Men slik jeg ser det, er ikke det som sies om holocaust riktig. Det samme mener jeg om 11. september. Jeg er helt sikker på at det ikke var muslimer som sto bak 11. september-angrepene, sier Moaddeli.

Moaddeli, som er bosatt i Oslo, benekter at iranske imamer formidler politiske budskap i moskeen. Men mens styremedlem Ali Reza Moaddeli også avviser at moskeen har noen tilknytning til den iranske ambassaden, bekrefter ambassaden selv at den støtter Moaddelis moske.

En av NRKs kilder mener at mange moskegjengere ikke er klar over moskeens tette bånd til regimet i Teheran:

«Imamene velges gjennom svært gjennomtenkte kanaler. Denne strenge utvelgelsen går kort sagt ut på å forsikre seg om at de ikke sier noe som ikke er i tråd med Irans politikk. Iran sender imamer som er lojale og formidler deres budskap. De utnytter såre sjeler på søken etter trøst og tilhørighet,» sier kilden.

En annen av NRKs kilder, sier dette:

«Imamene sendes hit for å spre Irans holdninger. Deres religiøse rolle er et skalkeskjul for å formidle et fiendtlig budskap mot Vesten. Gjennom sin forkynnelse klargjør de sine tilhørere ideologisk, slik at de i fremtiden skal være villige til å utføre terrorhandlinger dersom det kommer en ordre om det.»

Islamekspert Jan Opsal ved Menighetsfakultetet understreker at Irans hatpropaganda i norske moskeer kan få farlige konsekvenser. Blant annet kan den legitimere voldelige aksjoner mot vestlige mål og stimulere dannelsen av små, lukkede grupper som er villige til å handle på grunnlag av hatet som blir bygget opp i moskeene:

Han forteller at han i møte med en representant for regimet i Iran selv har fått bekreftet at Iran har som ambisjon å dominere den asiatiske delen av Midtøsten, både politisk og religiøst.

– Hvilke konsekvenser kan det få at Iran kjøper moskeer og sender imamer hit med sitt budskap?

– Det betyr at man får et brohode i denne delen av Vesten. I utgangspunktet er de fleste iranere i Norge kritiske til regimet, men vi har sett i mange sammenhenger at regimet er veldig opptatt av å følge med på hva som skjer i det iranske eksil-miljøet, sier Opsal.

Ytterligere to moskeer i Oslo har sterk tilknytning til Iran. Den ene, Tauhed, har 677 medlemmer og mottar rundt 250.000 i statsstøtte i året.

En av NRKs kilder mener at mediene bør spørre norske myndigheter hvorfor de ikke gjør noe for å stoppe fremveksten av en farlig fiende på norsk jord. – Iran finansierer moskeene fordi de jobber direkte for Iran, og det må Norge forstå, sier vedkommende.

Hverken Justisdepartementet eller Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker å kommentere saken. Sannsynligvis har man ikke tid da man jo er travelt opptatt med en langt mer urovekkende overvåkningsskandale som involverer den fremmede makten USA samt pensjonerte, norske politifolk og en tidligere Treholt-spaner.

NRK: – Forbereder norske muslimer på handling

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.