Demografi

På Hedmarken har flere skoler markering av FN-dagen som tema denne uken. I år legges det vekt på flyktninger. Det gis gaver og det skrives hyggelige ord for hva man kan gjøre for flyktningene. Dette lovprises i dagens leder i Hamar Arbeiderblad. Skolenes engasjement skaper forståelse hvorfor vi alle kan bidra og gi i den situasjonen vi nå opplever med flyktninger.

Hamar Arbeiderblad har få eller ingen motforestillinger mot flyktningestrømmen. Demografiske endringer og høye kostnader ser ikke ut til å være gyldige argumenter i mot det som Hamar Arbeiderblad opplever som godt.

I dag går budskapet fra Hamar Arbeiderblads leder ut til landets ordførere. De må sette ord på hvorfor mottakene fylles, og hvordan vi skal møte flyktningene.

Slik vil ordførerne motarbeide uro og fremmedfrykt.

Budskapet til dagens leder ser ut til  å være: Folks negative erfaringer ser ut til å ikke ha rot i virkeligheten. Mottak av flytninger er utelukkende godt for ethvert lokalsamfunn.

I går publiserte vi nyheten om at elevene ved Mørkved skole brukte FN-dagen til å gi gaver til barna som kommer til transittmottaket på Grande i Tingnes. Klær og leker er noe av det viktigste de unge asylsøkerne kan få. For Mørkved skole var det en selvfølge at flyktningkrisen skulle prege skolens markering av FN-dagen. Utdelingen er viktig, ikke bare for barna på transittmottaket. En slik bruk av FN-dagen bidrar også til kunnskap om situasjonen til asylbarna, og forståelse av at vi alle kan gi et bidrag til den ekstraordinære situasjonen verden opplever akkurat nå.

—-

Det er viktig at det ikke bare blir skolebarna og de som jobber i frivillige organisasjoner som skal stå for kommunikasjonen ut i lokalsamfunnene. Asylstrømmen er selvsagt en rikspolitisk sak. Men hver eneste ordfører i dette landet har en oppgave i å fortelle sine innbyggere hvorfor mottakene fylles, og hvordan vi skal møte flyktningene som kommer hit. Taushet blir bare et bidrag til uro og fremmedfrykt. – See more at: h-a.no