Innenriks

Hamar Arbeiderblad skriver at blant annet Moelven er invitert til et møte angående flyktningene som ankommer Norge. Det er kommunalminister Jan Tore Sanner (H) som har hasteinnkalt byggenæringen til møte for å få råd om bosetting av flyktninger.

Når det kommer 2.365 asylsøkere i uken ser ikke regjeringen noen grunn til å stoppe eller begrense tilstrømningen.

Regjeringen ønsker å legge forholdene til rette for hva UDI ønsker å gjøre: Enkle og rimelige boliger som kan settes opp i ditt nabolag uten forvarsel.

Det er den nye hverdagen i Det nye Norge. Inntil nylig flyttet nordmenn fra Groruddalen for å komme seg unna det multikulturelle miljøet. Nå risikerer vi at Groruddalen vil befinne seg over alt.

2.365 asylsøkere, og tallet øker uke for uke. Hvor mange vil komme neste år, og de påfølgende årene?

Det nye Norge ser i sannhet ut til å være for alle.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har hasteinnkalt byggenæringen til møte for å få råd om bosetting av flyktninger. Møtet finner sted mandag 9. november.

– Vi er i en ekstraordinær situasjon. Vi trenger boliger raskt, og vi trenger rimelige boliger, sier Sanner.

Statsråden peker på muligheter som å gjøre om næringseiendom til boliger, eller bygge modulhus. Regjeringen har styrket tilskudd til utleieboliger slik at det kan bygges 1.750 nye boliger i 2016, mot 1.000 i 2013.

De som er invitert til møtet, er Byggenæringens landsforening, Huseiernes Landsforbund, Norske Boligbyggelag, Boligprodusentene, Moelven, Skanska, Selvaag, Norsk Eiendom, Utleiemegleren, Leieboerforeningen og Forbrukerrådet.

UDI vil ta i bruk brakkebyer og passasjerskip for å huse tusenvis av asylsøkere. Flere lokalsamfunn må regne med å få mottak i nabolaget uten å være forberedt.

 

h-a.no