Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ønsker at  Ringsaker kommune tar på seg oppdraget å bosette inntil 115 flyktninger i år. Rådmann Jørn Strand er positivt innstilt, men med forbehold. Antall flyktninger skal ikke overstige 90 mener rådmannen. Det er kostbart å bosette flyktninger og det forventes at statlige tilskudd skal øke i takt med økt bosetting av flyktninger. Rådmannen er ikke en gang sikker på om det er praktisk mulig å fremskaffe nok boliger.

Mens folk flest står på for å realisere sine boligdrømmer, blant annet enebolig, så er det ingen tvil om at flyktninger kommer til et bord som er dekket på en annen måte enn hva som er vanlig.

I budsjettet er det satt av 30 millioner kroner i år til kjøp av flyktningboliger. En del av budsjettpotten er brukt til å sikre seg boliger:
• En firemannsbolig i Moelv.
• En bolig med to boenheter i Moelv.
• En enebolig i Brumunddal.
• I tillegg er det byggestart i år for to leilighetsbygg i Moelv med totalt 12 leiligheter.
Dette er ikke nok til å dekke behovet for boliger til flyktninger:
– Et økt boligbehov på kort sikt må dekkes ved ledighet i kommunale boliger og leie av utleieboliger, sier Strand.
Han ser også for seg at Ringsaker kommune må finne boliger utenfor Brumunddal og Moelv.

Ringsakers rådmann omtaler bosetting av flyktninger som en dugnad. Det er ingen ting som tyder på at dette er en tradisjonell dugnad som kommer lokalmiljøet til gode. Det er norske skattebetaleres penger som skal brukes på nykommerne. Det er i Det nye Norge ikke ønskelig å påpeke akkurat dette. Det skal ikke skilles mellom oss og dem.

Det er flyktningsituasjonen som gjør at Ringsaker-rådmannen ber politikerne ta enda større del i den nasjonale dugnaden:
– Økt mottak av flyktninger vil bli en stor utfordring for Ringsaker, sier Strand.
Mest bekymret er rådmannen for om Ringsaker kommune klarer å skaffe nok boliger til å bosette inntil 90 flyktninger i året.
– Det er ikke sikkert det er praktisk mulig å framskaffe tilstrekkelig antall boliger, erkjenner rådmann Jørn Strand.

Vi er nå kommet i den situasjonen at rådmenn anbefaler kommuner å sette seg i problemer.

h-a.no