Som George Orwell illustrerte i romanen «1984» setter det politiske språket grenser for den politiske tenkningen. Siden hverken språk eller tenkning er det som pleies mest i Norge for tiden, går det lett galt. For eksempel når representanter for FrP ukritisk overtar venstresidens forvrengning av ordet «dugnad» om bosetting av syrere.

Inkluderingsdepartementet har spurt kommunene om hvor villige de er til å ta imot flere flyktninger. En FrP-byråd i Bergen ordlegger seg på denne måten i Dagbladet (alle uthevelser er mine):

eiler.macody.lund

– Dette er en nasjonal dugnad og jeg forventer at alle kommuner stiller opp. Som Norges nest største by vil vi selvsagt gjøre vårt, så lenge regjeringen stiller opp med de midlene som er nødvendig, sier Eiler Macody Lund (FrP), byråd for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen kommune.

Lund lyder dermed som et ekko av Venstres Ola Elvestuen, som uttaler seg om samme tema:

– Det sier ganske mye om om solidariteten og dugnadsviljen i byen, sier han.

– Vi trenger en tverrpolitisk dugnad i og med kommunene for å bosette flere flyktninger. Det er nok større vilje i kommunene til å bosette flere flyktninger en det enkelte har hevdet. Man skal ikke undervurdere solidariteten og dugnadsviljen i norske kommuner, sier Elvestuen.

Når ordet med sin forvrengte betydning kommer med samme tetthet som prosjektilene fra en mitraljøse, er det nesten ikke til å holde ut.

Men for ordens skyld: En dugnad er en felles innsats til felles beste. Det å ta imot 10.000 syrere er ikke til befolkningens felles beste. Det er f.eks. til fordel for dem som leier ut boliger eller ansetter tjenerskap, og til ulempe for dem som trenger sosialtjenester eller et enkelt arbeid.

Et eksempel på dugnad er når naboene går sammen om å plukke søppel i sine felles omgivelser. Det er til gagn for alle. Den «dugnaden» som det nå tas politisk initiativ til, er bra for noen og dårlig for andre. Virkningen av den kan derfor, for å si det litt brutalt, sammenlignes med å plukke søppelet i et rikt nabolag og dumpe det i et fattig.

 

http://www.dagbladet.no/2015/05/27/nyheter/syria-flyktninger/syria/politikk/flyktninger/39353441/