Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) avviser å ta imot flere kvoteflyktninger for å hindre nedbygging av mottakskapasiteten i norske kommuner.

Leder Gunn Marit Helgesen, leder i kommunenes organisasjon KS, sier til NRK at norske kommuner nå har mer enn god kapasitet til å ta imot flere flyktninger.

Hun peker på at mottakskapasiteten og systemene rundt dette ble bygget opp når flyktningkrisen var på topp, men når antallet flyktninger er rekordlavt, så blir det mer enn nok med ledig kapasitet.

– Regjeringen bør vurdere å ta imot flere kvoteflyktninger slik at man har en jevnlig strøm av flyktninger som skal bosettes. Vi har bygd opp kompetanse og kvalitet, og det ville være trist om dette skal bygges ned. Hvis det skulle komme en ny bølge med flyktninger, tror jeg faktisk at mange kommuner vil vegre seg for å gjennomføre en ny stor felles dugnad, sier hun.

KS møter imidlertid en kald skulder hos Sylvi Listhaug.

– Siden 2012 har det kommet nesten 80.000 flyktninger. Det betyr fortsatt store utfordringer for kommunene. Kommunene har veldig mye å gripe fatt i for å hjelpe de som allerede er kommet, sier hun.

I Politisk Kvarter på NRK fredag sa Listhaug at vellykket integrering er avhengig av både tid og antall flyktninger som kommer.

– Kommunene kan bruke sin kapasitet til å bedre integrere de som allerede er kommet, sier Listhaug.

Listhaug mener det er «god butikk» for kommunene å ta imot flyktninger ettersom de får godt betalt for staten for å gjøre dette.