Innenriks

Arbeiderpartiet har skiftet mening når det gjelder bosetting av flyktninger i Norge. Mens de hittil er blitt fordelt utover i landets kommuner, skal det nå satses på såkalt egenbosetting. Med andre ord: De kan velge selv hvor de vil bo.

– Fordelen med et slikt system er at enkeltindivider selv kan finne både bosted og arbeidsgiver. Det sparer byråkratiet for mye arbeid, og de kan bruke ressurser på dem som trenger mer hjelp, sier partiets innvandringspolitiske talsmann Eirik Sivertsen.

Jonas_Gahr_Støre_undated

 

Arbeiderpartiet med Støre i spissen levner ingen tvil om sin innvandringspolitikk: Fyll på!

La dem greie seg selv, er en annen måte å si det på. La dem søke seg til pressområdene i byene hvor de kan slite med språkvansker, leieavtaler, jobbsøking og alt det andre som sannsynligvis raskt vil bli overtatt av et nettverk av etablerte asylsøkere mot en prosentvis andel av NAV-utbetalingene. Outsourcing. Vinn-vinn. Litt mafia-metoder må vi lukke øynene for hvis det skal spares på norske tilpasningsressurser. Eller tror kanskje Arbeiderpartiet at ferske asylsøkere vet nøyaktig hvordan de skal søke jobb, finne bolig og tilpasse seg samfunnet uten at noen kommer til å «hjelpe» dem?

Det er forholdsvis enkelt å registrere firmaer i Norge. Man kan for eksempel registrere et rengjøringsfirma i enhetsregistret i Brønnøysund. Så kan man dele ut jobbtilbud blant slekt og venner. Og deretter la seg boligregistrere hvor som helst. Fiktive jobber og fiktive adresser. Vi ender opp med samme situasjon som i Sverige hvor de har funnet leiligheter med opp til 67 registrerte beboere.

Fordi denne ordningen er blitt praktisert i Sverige, så vi vet hva vi har i vente. Look to Sweden! Man mister litt pusten. Det er Arbeiderpartiet, SV, Venstre og KrF som synes at dette er en flott idé. Og dermed betyr det at det er flertall på Stortinget for ordningen. Akkurat som med de 10.000 flyktningene fra Syria.

Hva blir det neste forslaget fra Støre? Tøm en bydel i Oslo så alle de nye kan få plass? Bygg en ny bydel? Erfaringen tilsier at Kyrksæterøra blir en mindre populær destinasjon for asylsøkere enn Oslo. Vi vet allerede hvor asylsøkerne vil bo.

Oslo Kommune sa seg villig til å høyne inntaket av flyktninger fra 520 til 811 for 2015. De har neppe diskutert å måtte ta imot hovedtyngden av den totale asylsøkermassen. De rødgrønne bystyremedlemmene må ha blitt orientert på forhånd om Arbeiderpartiets nye politikk. Dette siste utspillet kan ikke ha kommet som noen overraskelse idag. Så uproff tror vi ikke at Støre er. Dette er planlagt og villet politikk. Kan hende var det motbøren fra kommunene om å bosette de 10.000 som gjorde utslaget til «fri» bosetting. Uansett, så er det lite gjennomtenkt.

Segregeringen i Oslo skjer i et stadig økende tempo. Men for Arbeiderpartiet går det tydeligvis ikke raskt nok. Her må alle kluter settes til. Inn med 10.000 og la dem alle «bosette seg hvor de vil». Kan hende er jeg forutinntatt, men ettersom de aller fleste innvandrerne så langt har foretrukket å bo i Oslo, så ser jeg ikke helt at dette kommer til å endre seg brått.

Allerede i 2011 meldte Finansavisen om en voldsom økning i Oslos gjeld. Heldigvis kommer snart mange asylsøkere som kan rette opp dette! For politikerne ser vel de store sammenhengene her, gjør de ikke? Særlig politikere som har tenkt å overta regjeringsmakten?

– Oslo ser ut som et åpent asylmottak, sa pakistanske Farrukh Iqbal for noen år siden. Han hadde ikke vært i byen på femten år. Mon tro hva han vil si etter neste besøk?

Frp bystyregruppe krevde i februar innvandringsstopp til Oslo. Nestleder Mazyar Keshvari er svært negativ til innvandringspolitikken. Men Høyre og Frp er i mindretall i Oslos bystyre også. Så da spiller det egentlig ingen rolle hva de mener. Våre nye politikere, som selv har personlig erfaring med å være flyktninger, sier at vi ikke skal være smålige selv om vi er et «smått» land. Så da så.

Og ifølge SSB så ønsker nordmenn seg flere asylsøkere. Så da får vi vel ønsket endelig oppfylt da?

Ihvertfall i Oslo.

Dagens Næringsliv

 

Oppdatering hos Dagens Næringsliv kl. 20.41:

Ap vil unnta Oslo og andre innvandrertette steder fra ordningen.

– Målet må være å få de positive effektene av selvbosetting, samtidig som man unngår den typen opphoping vi ser i Sverige, sier partiets innvandringspolitisk talsmann Eirik Sivertsen til NTB.

Høyres innvandringspolitisk talskvinne, Ingjerd Schou, kommenterer:

– Nå må Arbeiderpartiet bestemme seg. Hvis vi skal følge deres linje, så vil 15.000 bosette seg i Oslo-regionen. Det er ingen tjent med, sa Schou.

Arbeiderpartiet presiserer at selvbosetting skal bare gjelde kommuner som frivillig er med i ordningen og kommuner som ikke har mange innvandrere og flyktninger fra før.

– Oslo skal ikke være med i en slik ordning, slår Sivertsen fast.

Hva er det som foregår hos Ap om dagen? Dette ser ut til å være innvandringspolitikk etter innfallsmetoden.