Denne uken kommer nye tall på hvor mange flyktninger norske kommuner antas å måtte bosette fram mot 2020. Da kan anslaget fra august på 50 000 over fire år bli oppjustert, ifølge Vårt Land for 21. september.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som legger fram sine ferske anslag. IMDs direktør Geir Barvik sier til Vårt Land:

Behovet både for 2016 og de neste årene vil kunne øke, gitt den utviklingen vi ser av mennesker som søker beskyttelse i mange europeiske land i dag.

Da antok direktoratet at 50.000 flyktninger ville ha behov for bosetting i norske kommuner i årene 2016-2019.

Fordelingen var 13.200 personer i 2016 og 2017 og 12.000 de to påfølgende årene, men siden den gang har flyktningestrømmen til Norge og Europa tiltatt.

Før helgen oppjusterte Utlendingsdirektoratets direktør Frode Forfang nok en gang sine fra før ferske anslag over asylanttilstrømmingen, og sier til Vårt Land:

For et par uker siden var vårt anslag at det ville komme mellom 14.000 og 16.000 asylsøkere i 2015. Nå har vi nettopp oppjustert de anslagene til at det vil komme mellom 16.000 og 20.000 søkere, sa UDI-direktøren til NRK.

Det er først og fremst borgerkrigen i Syria som driver mennesker på flukt over Middelhavet til Europa. Samtidig flykter mange fra Eritrea, Irak og Afghanistan.

Med kommunevedtakene som er fattet så langt i år, er det ifølge IMDi realistisk at 10.000 flyktninger blir bosatt i 2015, en økning på nesten 30 prosent fra 2014.

I et intervju med NTB før helgen understreket FrP-leder Siv Jensen at den økte tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere gjør det nødvendig å diskutere norsk asyl- og innvandringspolitikk:

Vi ser en kraftig tilstrømning av asylsøkere. Det har sammenheng med det vedtaket Stortinget gjorde i juni, men også med at veldig mange søker seg til Europa.Dette gir Norge betydelige utfordringer som kommer til å bli krevende å håndtere fremover.Veldig mange kommer til å bli mer urolige av dette. Tilstrømningen er større enn på veldig lenge, og det er et kjempepress på veldig mange lokalsamfunn. Dette er langt over det vi evner å integrere. Det blir utfordrende.

Det er påfallende at selv ikke Siv Jensen klarer å få seg til å si at ingen vet hvor mange som kommer om 2, 5 eller 10 år, og at dagens regime ikke gir oss noen mulighet til å avgjøre hvor mange som skal få lov til å komme og bosette seg her. I lys at dette, blir vedtaket om å ta imot 8000 syriske flyktninger meningsløs, bortsett fra at det sendte et signal til Midtøsten om at mange i Norge var positive til en økt flyktningestrøm.

Er det ikke på tide at debatten rundt flyktningene tar utgangspunkt i de faktiske realiteter: at det ikke finnes politiske virkemidler, at europeiske statsledere har abdisert?